Humle henter nektar fra Honningurt. Foto: Grete Lene SerikstadHumle henter nektar fra Honningurt. Foto: Grete Lene Serikstad

Økologisk landbruk bra for pollinerende insekter

Blomsterstriper i jordbrukslandskapet er bra for humler, ville bier og blomsterfluer ved konvensjonell drift. Økologisk drift er også bra for de pollinerende insektene, også der det er store landbruksarealer.

Rapport Økolandbruk Bier
Trykk på bildet og les hele artikkelen

Dette viser en studie utført i Tyskland. Forskerne undersøkte antall arter og individer av pollinerende insekter og utviklingen av humlebol i åkerkanter, både ved økologiske og konvensjonelle åkre med vinterhvete. Blomsterstriper ble anlagt ved noen av de konvensjonelle åkrene.

Resultatene viste at økologisk drift og blomsterstriper sådd inn ved konvensjonell drift økte antall pollinerende insekter, både antall arter og individer, sammenlignet med konvensjonell drift uten blomsterstriper. Bruk av kjemiske ugrasmidler og mineralgjødsel i konvensjonell drift påvirker insektlivet både direkte og indirekte. Det var størst antall plantearter i de økologiske åkrene.

Utformingen av landskapet hadde betydning både for plantemangfoldet og utviklingen av humlebolene i blomsterstripene, hvor små åkre var best framfor store åkre. Blomsterstriper i konvensjonell drift gir stort plantemangfold på et svært begrenset areal. I økologisk drift gav imidlertid store åkerareal de beste forholdene for humlene, fordi jo større arealet er jo mer føde blir tilgjenegelig.

Forskerne konkluderer med at både lokale forhold og utformingen av landskapet har betydning for bestanden av pollinerende insekter.

Geppert, C. m.fl. 2020. Agri‐environment schemes enhance pollinator richness and abundance but bumblebee reproduction depends on field size.Journal of Applied Ecology 2020;00:1-11

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no