ØKOLOGISK BÆREKRAFTIG I TROPISKE STRØK: Økologisk dyrking kan være mer bærekraftig og innebærer mindre risiko for bønder i tropiske strøk. Men det kreves mer kunnskap for å hente ut potensialet, spesielt innen småskala landbruk. Bildet viser dyrking av hagebønner i Etiopia. Foto: ©2015CIAT/GeorginaSmith CC BY-NC-SA 2.0ØKOLOGISK BÆREKRAFTIG I TROPISKE STRØK: Økologisk dyrking kan være mer bærekraftig og innebærer mindre risiko for bønder i tropiske strøk. Men det kreves mer kunnskap for å hente ut potensialet, spesielt innen småskala landbruk. Bildet viser dyrking av hagebønner i Etiopia. Foto: ©2015CIAT/GeorginaSmith CC BY-NC-SA 2.0

Økologiske metoder gunstig i tropiske strøk

Økologisk landbruk kan være et bærekraftig alternativ i utviklingsland. Det viser en studie som i 12 år har sammenlignet økologiske og konvensjonelle metoder i tre forskjellige land i tropisk klima. Suksess med metoden krever imidlertid mer kunnskap, særlig for småskala landbruk.

Skjermbilde 2022 03 22 Kl 13 19 56
Trykk på bildet og les hele rapporten

"Inntektene fra og produktiviteten til økologisk landbruk samsvarer med andre produksjonssystemer, og resultatene fra vår langsiktige forskning viser at veldrevne økologiske landbrukssystemer kan øke jordfruktbarheten, redusere mengden plantevernmiddelrester og forbedre det biologiske mangfoldet." 

Slik lyder hovedkonklusjonene i en rapport fra Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL – et sveitsisk institutt som forsker på økologisk landbruk. Rapporten summerer opp forskningsprosjektet SysCom, som i årene 2007-2019 sammenlignet en rekke ulike vekster som bomull, grønsaker, mais og kakao i henholdsvis økologiske og konvensjonelle dyrkingssystemer i tropisk klima i Kenya, Bolivia og India. Basert på resultatene uttaler Dr. Gurbir Bhullar: - Forskning i de tre landene viser at det økologiske utbyttet kan matche det for konvensjonelle systemer, men det varierer avhengig av vekst og forvaltningspraksis. Altså kunne de økologiske systemene forvaltes med suksess og være lønnsomme. Han er landkoordinator for prosjektet i India.

Lavere risiko med økologisk 

Rapporten fra FiBL viser blant annet at vekster som mais, bomull og hvete ga produsentene av økologiske produkter et lavere dekningsbidrag det første sammenligningsåret. Dekningsbidraget er inntekten som produsenten har når de direkte kostnadene er trukket fra. Ettersom tiden gikk ble imidlertid denne forskjellen mellom driftsmetodene mindre og det endte med at de økologiske systemene var mer lønnsomme enn de konvensjonelle. Ikke minst i Kenya: Der endte det med at gjennomsnittsinntekten fra et intensivt økologisk system var 30 % høyere enn det intensive konvensjonelle systemet.

Blant rapportens konklusjoner understrekes det derfor at økologi er spesielt attraktivt for de mange millioner småbrukerne i utviklingslandene, som sjelden har midler til å kjøpe kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler.

Tallene om lønnsomhet er «virkelig interessante» ifølge Andreas de Neergaard, som har gått gjennom studien. Han har tidligere forsket på landbrukssystemer i utviklingsland for Københavns Universitet. - Det avgjørende for bønder i utviklingsøkonomier er ikke omsetningen, men fortjenesten. Nøkkelen til en forandring av tropisk landbruk er nettopp å senke risikoen for bøndene – og dette er en indikasjon på at spesielt småbønder har lavere risiko ved produksjon av økologiske vekster, sier Neergaard. Han påpeker at man som konvensjonell produsent må investere i kunstgjødsel og sprøytemidler før man i det hele tatt sår. -Ikke minst i India har lån vist seg å være en livsfarlig vei for småbønder, da avlingene kan svinge mye, forklarer han, og viser til artikler om gjeldsspiraler i konvensjonell dyrking av bomull og ris som har ført til dårlige arbeidsforhold og svært høy selvmordsrate blant indiske småbønder.

Stor variasjon i avlinger

Neergaard stiller seg samtidig også kritisk til studien. For eksempel påpeker han at det er typisk i utviklingsøkonomier at avlinger varierer mye mellom bønder og at den store variasjonen som er vist i studien illustrerer mengden av utfordringer for den enkelte bonde. -Når man gjør sammenlignende/komparative studier av to systemer, bør man alltid spørre: Hvor langt er bønder fra den idealiserte virkeligheten som kontrollerte feltforsøk representerer?, sier han.

Han savner også et overordnet ressurshensyn i studiene, inkludert beregning av næringsstoffenes utnyttelsesgrad/effektiviteten og tilgangen på kunnskap for den enkelte bonde. Blant utviklingslandenes mange millioner småbønder er det generelt stor mangel på utdanning og rådgivning – og dermed kunnskapsgrunnlaget som den enkelte gård drives på.

Rapporten fra FiBL oppsummerer med at lønnsomheten imidlertid til syvende og sist er avhengig av at de enkelte gårdene kan bruke en systemisk tilnærming og iverksette god landbrukspraksis. Rapporten understreker også gjentatte ganger at nettopp rådgiving er nøkkelen til suksess for landbruket. At kunnskap om god landbrukspraksis kommer fram til småbøndene er altså avgjørende for at de økologiske metodene skal lønne seg.

Rapporten fra SysCom-prosjektet peker på flere områder der økologiske jordbruksmetoder er gunstig i tropene: Mer lønnsomt enn konvensjonell drift, hjelper med å bygge jordens fruktbarhet, forbedrer det biologiske mangfoldet, reduserer mengden sprøytemiddelrester betydelig i både høstede produkter og jord (Kenya), reduserer bruken av ikke-fornybare ressurser (Bolivia), økologisk mat har høyere konsentrasjoner av vitale næringsstoffer (India)

Referanser

Andersen, P. N. 2021. Økologi en bæredyktig vej i troperne. ØKONU.dk, 25.5.2021

Bhullar, G. S. m.fl. 2021. What is the contribution of organic agriculture to sustainable development? A synthesis of twelve years (2007-2019) of the “long-term farming systems comparisons in the tropics (SysCom)”. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, Sveits

Les mer om prosjektet SusCom her.

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no