Gulrot hører til skjermplantefamilien, sammen med persille, selleri, pastinakk, fennikel, dill og karve. Økologisk produsert gulrot er en suksesshistorie for økologisk produksjon og omsetting. Foto: Leif Arne HolmeGulrot hører til skjermplantefamilien, sammen med persille, selleri, pastinakk, fennikel, dill og karve. Økologisk produsert gulrot er en suksesshistorie for økologisk produksjon og omsetting. Foto: Leif Arne Holme

Plantevern i økologisk grønnsaksdyrking

Dyrking av økologiske frilandsgrønnsaker krever et aktivt plantevern, bygd på forebyggende tiltak. Vekstskifte, god agronomi og godt reinhold er viktig – og rett tiltak til rett tid er helt nødvendig. Kortfattete oversikter over plantevern i økologisk dyrking av ulike frilandsgrønnsaker er tilgjengelige på nett.

For lite økologisk dyrking

Det ble godkjent rundt 4 100 dekar med økologisk produksjon av diverse frilandsgrønnsaker i Norge i 2023. Produksjonen på disse arealene dekker ikke etterspørselen. Omsetningen av økologiske grønnsaker i dagligvareforretningene har økt kraftig de siste årene.

God planlegging nødvendig

Vellykket plantevern i økologisk landbruk krever god kunnskap og planlegging, sier Grete Lene Serikstad. Hun er hovedforfatter av Tema-arkene.

-Det er mange skadegjørere man ikke får gjort noe med når de først har kommet inn i åkeren, fordi kjemisk-syntetiske plantevernmidler ikke er tillatt. Produsentene må derfor helst hindre at skadegjøreren kommer inn i åkeren.

Ugras – den største utfordringen

Ugras er den største utfordringen man har i økologisk dyrking av grønnsaker. Ugras fører til reduserte avlinger og dårlig kvalitet på avlingene, fordi ugraset konkurrerer med kulturplantene om lys, vann og næring. Prislappen på hva ugras koster i økologisk grønnsaksdyrking er stor. Ordtaket “One year’s seeding makes seven years weeding” sier noe om hvor viktig det er at ugraset ikke får satt frø, sier Serikstad.

Hun understreker at med god planlegging og god agronomi får de som driver med økologiske grønnsaker likevel svært godt resultat.

Kunnskap om plantevernstrategier er viktig. En serie med Tema-ark om plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker har blitt utarbeidet av Bioforsk Økologisk. Tema-arka gir en kort oversikt over de mest aktuelle skadegjørerne, og beskrivelse av tiltak for å unngå kvalitetsreduksjon og nedgang i avlingene. Tema-arka inneholder også lister over litteratur og aktuelle nettadresser. Serien omfatter plantevern for økologiske frilandsgrønnsaker generelt, pluss hefter for gulrot, løkvekster, salat og kålvekster.

Tema-arkene er delfinansiert med midler fra Landbruks- og matdepartementet via «Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2014)». Tema-arka er publisert elektronisk og kan lastes ned her.

Tema-ark om plantevern i økologisk dyrking

Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk & K. Bysveen, Økoringen Vest. Bioforsk Tema 9(13) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells. Bioforsk Tema 9(14) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster 
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells. Bioforsk Tema 9(15) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells. Bioforsk Tema 9(16) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat 
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells. Bioforsk Tema 9(17) 2014

Les mer

Backström, I. & S. Furenhed 2021. Integrerad växtskydd i frilandsgrönsaker för ekologisk og konventionell odling. Jordbruksverket

Kienzle, J. m.fl. 2020. Plant health care in organic farming. The role of natural substances in a biodiversity-based system approach.  IFOAM Organics Europa

Liang, C. m. fl. 2024. Biocontrol Potential of Bacteria Isolated from Vermicompost against Meloidogyne incognita on Tomato and Cucumber Crops. Horticulturae, 10, 407.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no