Bønder i Norge har lov til å bruke korn eller frø fra egen avling til såvare på eget areal. Foto: Randi B. FrøsethBønder i Norge har lov til å bruke korn eller frø fra egen avling til såvare på eget areal. Foto: Randi B. Frøseth

Produksjon og bruk av eget såkorn i økologisk landbruk

For den som vil dyrke og bruke sitt eget såkorn fins det nå en veileder med samlet informasjon om regelverk, dyrkingspraksis, høsting og lagring.

Såkorn Rapport Bild
Trykk på bildet for å lese veilederen.

Såkornveilederen omhandler relevant regelverk om slik dyrking, agronomiske tiltak samt anbefalinger ved tresking, tørking og lagring av såkorn. Veilederen inneholder også informasjon om kvalitetsanalyser og beregning av såmengde ved bruk av eget såkorn. Den viktigste målgruppen for veilederen er økologiske korndyrkere, men de fleste rådene er aktuelle også for konvensjonell produksjon.

Dyrking av gamle kornsorter

Det kan være ulike grunner til at bønder velger å produsere eget såkorn. En slik grunn kan være et ønske om å dyrke andre sorter enn de som tilbys av såvarefirmaene. Det kan også være sorter som har gått ut av sortimentet, men som er godt tilpasset dyrkingsforholdene på gården. Tilgjengelig kunnskap om dyrking og bruk av eget korn til såkorn er også viktig for Norges matberedskap.

Ikke-kommersiell produksjon av såkorn er lovlig

Bønder i Norge har lov til å bruke korn eller frø fra egen avling til såvare på eget areal. Imidlertid er det bare registrerte såvareforretninger som kan produsere og drive kommersielt salg av såvare. Tilfeldig utveksling av såvare mellom bønder er også tillatt, men dette skal da ikke være et aktivt tilbud om salg eller bære preg av forretningsdrift. Et lukket system for oppformering og transaksjoner av såvarer produsenter imellom kan etableres, men da kreves det en skriftlig avtale med kopi til Mattilsynet.

Såkornet skal være rent og fritt for sjukdommer

I veilederen fremheves det at ved dyrking av såkorn til eget bruk er det viktig å holde sorten sykdomsfri og ren. Vekstskifte er en viktig del av det forebyggende arbeidet for å redusere sykdomspresset og unngå innblanding av ugrasfrø og andre kornarter/sorter mest mulig. Hvis frøene av andre kornarter eller -sorter skiller seg mye fra hovedsorten i for eksempel modningstid, værresistens eller andre egenskaper kan det føre til ulemper og kvalitetsavvik.

Frøseth, R.B.m.fl. 2022. Økologisk landbruk - Produksjon og bruk av eget såkorn. NIBIO POP 8 (17) 2022

Les mer

Gerhardt, K. m.fl. 2019. Äldre sorters spannmål och extremväderet 2018 - hur gick det? SLU Future Food Reports 8, Sveriges Lantbruksuniversitet

 

 Såkornveilederen ble utarbeidet i prosjektet "Økologisk såkorn" (2019-2021). Formålet med prosjektet var kunnskapsspredning rundt såkornproduksjon, kvalitetstesting og distribusjon. Prosjektet ble ledet av Randi Berland Frøseth, NIBIO.  NORSØK, Graminor, NLR og Gullimunn AS deltok. 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no