Kveke kan gi store problem ved høsting av gulrot. Foto: Kari BysveenKveke kan gi store problem ved høsting av gulrot. Foto: Kari Bysveen

Ressurseffektiv kontroll av kveka

Hvordan lykkes med kvekekampen i økologisk drift, uten å bruke for mye tid og energi og med minst mulig nitrogenutvasking? Dette svarer Björn Ringselles på i sitt doktorgradsarbeid.

Redusert energibruk og lite utvasking av nitrogen

I økologisk landbruk er intensiv jordarbeiding, for eksempel flere gangers stubbharving og pløying til slutt, vanlig for å kontrollere kveke. Dette er energikrevende og kan gi fare for økt utvasking av nitrogen. Dette forskningsarbeidet har sett på ulike ikke-kjemiske metoder for å holde kvekemengden nede. Flerårig raigras og rødkløver ble brukt som undersådd dekkvekst, alene eller i blanding. Feltforsøk viste at effekten av slike dekkvekster økte med økt mengde dekkvekst. Raigras alene eller i blanding med rødkløver var bedre enn rødkløver alene. Dekkvekst hadde også god effekt i kombinasjon med slått/pussing av arealet, særlig ved gjentatte slåtter.

Forsøkene viste også at det ikke var nødvendig å stubbharve straks etter tresking, det gav like godt resultat for kvekekampen sin del å vente noen dager. Flere gangers stubbharvinger gav ikke nødvendigvis bedre resultat, bare hvis gunstig høstvær gav kveka mulighet til netto næringslagring var det nyttig å gjenta behandlingen. For å oppnå en ressurseffektiv kvekekontroll må metodikk og hyppighet av behandlingene tilpasses sted og år.

Ringselle, B. 2015. Resource efficient control of Elymus repens. Doctoral Thesis, Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2015:36, Uppsala 

Les mer

Sikkeland, E. 2021. Grovt skyts mot kveke i radkultur. økologisklandbruk.no

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no