TUNELLDYRKING GIR FORUTSIGBARHET: Siden økologiske dyrkere er mer utsatt for skadegjørere kan tunelldyrking sikre avlingene i større grad. Foto: PixabayTUNELLDYRKING GIR FORUTSIGBARHET: Siden økologiske dyrkere er mer utsatt for skadegjørere kan tunelldyrking sikre avlingene i større grad. Foto: Pixabay

Tunneldyrking av økologiske bær

Tunneldyrking av bær er relativt nytt i Norge. NIBIO har hatt forsøk med jordbær og bringebær for å øke kunnskapen om slik dyrking.

Jordbær Rapport
Trykk på bildet og les hele rapporten

Etterspørselen etter økologisk dyrka bær øker. Samtidig er risikoen for avlingstap på grunn av skadegjørere i slik produksjon såpass stor at få produsenter satser på økologisk bærdyrking. I konvensjonell dyrking flyttes stadig mer av produksjonen til høye plasttunneler, noe som kan bidra til bedre styring for produsentene. Dette kan være aktuelt også for økologiske dyrkere, men det er behov for økt kunnskap om slik dyrking.

NIBIO har nylig avsluttet et prosjekt som omfattet både litteratursøk og forsøk på sine avdelinger Apelsvoll i Innlandet og Holt i Troms med økologisk bærproduksjon i tunnel, både med jordbær og bringebær. Forsøkene har omfattet sortsvalg, gjødsling og dyrkingsteknikk. Forskerne konkluderer med at det er gode muligheter for dyrking av økologiske bær i tunnel i Norge, men at en slik produksjon stiller høye krav til riktig valg av sort og gjødslingsopplegg, samtidig som valg av dyrkingsteknikk er viktig.

Hykkerud, A.L. m.fl. 2021. Økt kunnskap om økologisk tunnelproduksjon av bær. Sorter, gjødsling, dyrkingsteknikk. NIBIO Rapport nr. 77, 2021

Les mer

Døving, A. m.fl. 2011. Plasttunnelar for dyrking av økologiske bær. Bioforsk TEMA nr. 1, 2011

Smith Eriksen, A. m.fl. 2022. Integrert plantevern mot skadedyr i jordbær i tunnel og veksthus.NLR Viken

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no