Uten biologisk mangfold - ingen mat i framtida

Heftet "Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer" presenterer utfordringer og muligheter for biologisk mangfold i kulturlandskapet. Det er utgitt som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Oikos, Sabima og Norges Birøkterlag.

Oikos – Økologisk Norge arrangerte et lanseringsseminar i Oslo da heftet ble utgitt i 2015. Forskere og fagfolk holdt innlegg knyttet til biologisk mangfold. Seminaret ble avsluttet med debatt. Samlingen markerte samtidig avslutningen på et prosjekt om biologisk mangfold, støttet av Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. Prosjektet var et samarbeid mellom Oikos (nå Økologisk Norge), Sabima og Norges Birøkterlag. I regi av ble det utgitt et hefte om biologisk mangfold i landbrukets tjeneste..

Bestill heftet her: "Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer"  

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no