Nettside for
økologisk landbruk

Uten biologisk mangfold - ingen mat i framtida

Heftet "Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer" presenterer utfordringer og muligheter for biologisk mangfold i kulturlandskapet. Det er utgitt som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Oikos, Sabima og Norges Birøkterlag.

Oikos – Økologisk Norge arrangerte et lanseringsseminar i Oslo da heftet ble utgitt i 2015. Forskere og fagfolk holdt innlegg knyttet til biologisk mangfold. Seminaret ble avsluttet med debatt. Samlingen markerte samtidig avslutningen på et prosjekt om biologisk mangfold, støttet av Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. Prosjektet var et samarbeid mellom Oikos, Sabima og Norges Birøkterlag.

Prosjektet har lagt vekt på å vise hvor viktig det biologiske mangfoldet er for landbruket, hvordan landbruket kan true dette mangfoldet og hva som kan gjøres for å ta vare på det. På Oikos sin hjemmeside ligger det nå en beskrivelse av prosjektet. Her fins en faglig oppsummering av arbeidet og lenker til filmopptakene på seminaret og presentasjonene som ble holdt. Her fins også brosjyren "Et myldrende mangfold i landbrukset tjeneste" til nedlastning.

Les mer om prosjektet:

http://www.oikos.no/aktuelt/biologisk-mangfold-i-landbrukets-tjeneste-samspill-og-utfordringer

Her kan du laste ned heftet "Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer"  

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no