Emne

Økobomull mindre miljøskadelig enn konvensjonell bomull

Økologisk bomull, Foto: Maiken Pollestad

Med økologisk bomull blir det mindre global oppvarming, jorderosjon, vannforbruk og energibruk. De klare miljøfordelene kommer fram i en ny livssyklus-analyse som ble lansert av Textile Exchange i slutten av november.

Sist endret: 16/12/2014 11:22 Les mer

Økologisk mat øker i Norden

Omsetning av økologisk mat øker i alle de nordiske landene, men utgangspunktene er svært forskjellige

Publisert: 08/12/2014 12:43 Les mer

Myrtistel på beitet – hva gjør vi med det?

Korsmoes plansjer

Hakking av myrtistelplanter på beite ga effektiv ugraskontroll og konkurrerte godt med kjemisk plantevern når det var moderate mengder planter. Haugaland Landbruksrådgjeving testet bruk av modifisert potethakke og fikk gode resultater.  

Sist endret: 05/12/2014 13:58 Les mer

Inntrykk fra engelsk økokonferanse

Alice Holden valgte å tone ned at driften er økologisk, da hun overtok et nedlagt gartneri i en av Londons fattigste bydeler, Degenham.

Storbritannia (UK) sitt svar på Bioforsk Økologisk er The Organic Research Centre (ORC), lokalisert i sørøstre del av England nær universitetsbyen Reading. ORC arrangerer en årlig konferanse for bønder, rådgivere og forskere. 9th Organic Producer Conference gikk av stabelen i Solihull, nær Birmingham 25.-27. november 2014.

Sist endret: 04/12/2014 17:12 Les mer

Bioforsk aktivt med i europeisk forskning innen økologisk mat og landbruk

CORE Organic er et internasjonalt forskningsprogram støttet av EU og 22 europeiske land. For tida omfatter programmet 14 prosjekter innen ulike tema. Bioforsk deltar i flere av prosjektene.

Sist endret: 03/12/2014 09:57 Les mer

Vil gjøre noe med foredling av frukt og grønt i Norge

Et utvalg av innledere på seminaret om deltakende planteforedling i Oslo. Fra vestre: Lars Reitan, Graminor; Anne-Kristin Løes, Bioforsk; Salvatore Ceccarelli; Regine Andersen, Oikos; Bern Horneburg, Göttingen universitet i Tyskland, Silja Valand, NLR; Anders Næss, Norsk spesialkorn og Åsmund Asdahl, Norsk genressurssenter. Foto: Anette Tjomsland, Bioforsk

Potensialet for utvikling av nordlige plantesorter er stort, men det er essensielt med en grundig forhåndsanalyse av frørettigheter og hva markedet etterspør.

Sist endret: 02/12/2014 10:37 Les mer

Sortsvalg viktig for kornavlingene

Forsøk med økologisk dyrking av bygg, havre og hvete viser interessante sortsforskjeller når det gjelder avlingsnivå og kvalitet. Forsøkene har pågått på Østlandet og i Midt-Norge i flere år.

Publisert: 28/11/2014 10:06 Les mer

Avlsstrategier for husdyr i økologisk landbruk

Foto: Anita Land, Bioforsk

Prosjektet «LowInputBreed» ble avsluttet tidligere i år. Utvikling av nye avlsstrategier og forbedret husdyrhold har vært målet for det EU-finansierte prosjektet. De mange resultatene fra prosjektet er lett tilgjengelig på nett

Sist endret: 26/11/2014 18:00 Les mer

Økonomi i økologisk potetdyrking

Agronomi, investeringsnivå og omsetningsform er de faktorene som mest påvirker økonomien i økologisk potetdyrking. Agronomiske tiltak som bedrer økonomien spenner vidt. I dette temaarket er det tatt med litt om arealets plassering og tilstand, betydningen av friske settepoteter, ugrashandtering samt betydningen av skånsom høsting og god lagring har å si for kvaliteten.

Sist endret: 25/11/2014 14:49 Les mer

God kvalitet på bordet med bor

Foto: Liv Fagertun

Næringsstoffet bor (B) påvirker mange prosesser i plantene. Misvekst på grunn av bormangel er et kjent fenomen for plantedyrkere i Norge, særlig innen grønnsaker, frukt og bær, men også for gras, korn og skogstrær.

Sist endret: 18/11/2014 14:51 Les mer
Nyhetsarkiv