Emne

Hvordan få de naturlige fiendene til å trives

Edderkopper er en av mange gode hjelpere for bonden. Foto:Reidun Pommeresche, NORSØK

Bruk av naturlige fiender mot ulike skadegjørere i landbruket er en velkjent strategi der en ikke ønsker å bruke kjemiske sprøytemidler. Men hvordan få disse organismene til å trives – og hvilken effekt har de på avling og kvalitet? Er biologisk mangfold alltid positivt i landbruket?

Sist endret: 27/04/2016 15:05 Les mer

Fornøyde økobønder i Trøndelag

På Bjerkem er det produksjon av økologisk melk og kjøtt og gamle kornsorter.Foto:Aina Bye

Et stort flertall av trønderske økoprodusenter er fornøyd med sitt yrkesvalg. Deres viktigste årsaker til å velge økologisk drift er knytta til miljø og helse. Økoprodusentene peker på bortfall av omleggingstilskudd og for lav pris i markedet som årsaker til dårlig rekruttering. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse utført av Trøndelag Forskning og Utvikling.

Sist endret: 26/04/2016 19:01 Les mer

Kan oregano redusere metanutslippene fra storfe?

Ved Universitetet i Århus har de startet et prosjekt hvor målet er å redusere utslipp av metan fra mjølkekyr med opptil 25 %.Foto Anita Land, NORSØK

Ved å tilsette oregano i fôret til storfe kan metanproduksjonen i vomma reduseres. Danske forskere undersøker nå om slik fôrtilsetting kan bidra til å redusere klimagassutslippene i økologisk mjølkeproduksjon.

Sist endret: 25/04/2016 12:43 Les mer

Europa: Økologisk som «mainstream» i 2030

Den 10. europeiske kongress for økologisk landbruk ble avholdt i Nederland i begynnelsen av april. Her ble visjonen om at økologisk produksjon skal omfatte mer enn 50 % av landbruket i 2030, presentert.

Sist endret: 22/04/2016 11:46 Les mer

Jostein Trøite ny styreleder i OIKOS- Økologisk Norge

Jostein Trøite fra Skogn valgt til ny styreleder av et samlet Oikos-landsmøte i Skien denne helga.

Et samlet Landsmøte i Oikos – Økologisk Norge, valgte denne helga Jostein Trøite fra Nord-Trøndelag som ny styreleder. Økobonde Stina Mehus fra Frogn ble valgt inn som nytt medlem i landsstyret.

Sist endret: 11/04/2016 14:14 Les mer

Åkerproduksjon uten pløying

Moyer sammenliknet jordlivet med en gjeng idrettsutøvere. For å kunne omdanne mye organisk materiale nytter det ikke å ligge på sofaen mesteparten av året, for så å skulle prestere maksimalt i en kort periode om våren. Derfor er plantedekke og jevnlig tilgang på organisk materiale (røtter og roteksudater) viktig for å trimme jordlivet resten av året også.

Jeff Moyer fra Rodale Institute i USA  har i mange år drevet felforsøk med åkerproduksjon uten pløying.

Sist endret: 29/03/2016 14:34 Les mer

Kjernen i økologisk er belgvekster

De er all grunn til å kaste glans over bønner, erter, linser og kikerter i FNs
internasjonalekjernebelgvekstår. Foto: Anita Land, NORSØK

De fleste kjernebelgvekster som dyrkes til frømodning, er dyrket på den sørlige halvkule og fortrinnsvis i Asia. Tørkete frø eller kjerner har lang lagringstid og er viktige kilder til protein for både mennesker og dyr. FNs internasjonale år for kjernebelgvekster har fokus på matvekster.

Sist endret: 14/03/2016 14:02 Les mer

Betre nitrogenutnytting av grøngjødsel

Samanlikna med å la grønmassen liggje eller å fjerne han, var fermentering av grønmassen i ein biogassreaktor og tilbakeføring av bioresten som gjødsel det mest lovande alternativet med omsyn til redusert risiko for nitrogentap og betra utnytting av nitrogenet i ein etterfølgjande byggkultur. For å kunne setje dette ut i praksis på den einskilde gard trengst det kostnadseffektive og praktiske løysingar for plantebaserte biogassanlegg under kalde klimatilhøve.Foto: NIBIO

Omdanninga av nitrogenrikt plantemateriale i jord vert påverka av låg temperatur og jordtype. Kunnskapen om dette kan gi betre utnytting av nitrogenet i grøngjødsel med større avlingar og mindre miljøforureining som resultat.

Sist endret: 04/03/2016 09:28 Les mer

Mye å lære av økologisk landbruk

Internasjonalt er agro-økologiske metoder ansett av FN-systemet å ha stor betydning for sikker og variert matproduksjon og matforsyning, spesielt i fattige land. Metodene er lite kapitalintensive og kan gi grunnlag for robust og sosialt rettferdig produksjon. På bilde økologisk kaffedyrking under bananplaner i Tanzania. Foto: Anita Land, NORSØK

Økologisk landbruk beveger hele landbruket i mer miljøvennlig og bærekraftig retning. Dette kommer fram i en ny rapport fra NIBIO.  Myndighetene bruker med rette denne «spydspissfunksjonen» som en av begrunnelsene for sitt mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk.

Sist endret: 22/02/2016 10:26 Les mer

NORSØK klar for innsats for økologisk landbruk

– Fra forskningsmiljøet som jeg nå leder, har vi kommet med innspill på områder vi bør forske mer på innen økologisk landbruk, men dessverre ikke nådd fram, sier Strøm.Foto: Anita Land

Satsinga på økologisk produksjon og forbruk i Norge er altfor dårlig, påpeker riksrevisor Per Kristian Foss. Han mener at Norge bør se til nabolanda, og kaller satsinga her i landet «en dråpe i havet».

Sist endret: 18/02/2016 09:21 Les mer
Nyhetsarkiv