Emne

Helse og velferd hos økologiske verpehøns

Foto: Anta Land

Prosjektet HealthyHens har undersøkt hva som skal til for å oppnå god helse og velferd hos økologiske verpehøns. Studier av mer enn 100 økologiske verpehønsbesetninger i åtte europeiske land har bidratt inn i prosjektet.  I prosjektet har blant annet forekomst av innvollsorm blitt undersøkt.

Sist endret: 30/11/2015 11:07 Les mer

Blomkål

 

Blomkål setter store krav til klima og gjødsling for å gi avling av god kvalitet. Selv om vi kan få en brukbar plante også med mindre egna klima, oppstår det gjerne kvalitetsfeil i selve hodet. Det betyr at det bare i de beste områdene er aktuelt å satse på dyrking av blomkål til omsetting til store grossister. Dyrking til f.eks gardssalg kan imidlertid være aktuelt de fleste steder.

Sist endret: 20/08/2015 10:18 Les mer

24.november: Økologisk mataften på Dønna

For tredje året på rad arrangeres Økologisk mataften på gårdsrestauranten 3 Kalver på Dønna. Dette er et ledd i prosjektet Økologisk i Dønna – Dønna som foregangskommune for et grønt mattilbud på Helgeland (2013-15).

Sist endret: 20/11/2015 12:09 Les mer

Kløvertretthet - jakten på årsaken fortsetter

2. års eng med mye kløver og få nematoder i jorda høsten 2014. Foto: Grete Lene Serikstad

Flere nematodegrupper ble observert i jordprøver tatt på gårder i Midt-Norge i 2014. Angrepsgraden av rotråte på kløver varierte. Det var liten sammenheng mellom angrep av ulike skadegjørere. Fortsatt leting etter årsak til kløvertretthet er nødvendig.

Sist endret: 17/11/2015 14:22 Les mer

Råstoff fra mange land i økologisk kraftfôr

Foto: Anita Land, Nibio

Kraftfôret som de økologiske husdyra fôres med, skal være økologisk. Råstoffene i kraftfôret er mange, og opprinnelsesland endrer seg stadig, avhengig av blant annet tilgang og pris.

Publisert: 14/10/2015 10:26 Les mer

Agroøkologi som svar på verdens matproduksjon og matforsyning

Årets globale EXPO-utstilling har global matforsyning som tema. Det økologiske miljøet i Europa har bidratt til utstillingen med en rapport om hvordan agroøkologi kan bidra til å fø verdens befolkning.

Sist endret: 09/10/2015 09:10 Les mer

Uten biologisk mangfold- ingen mat i framtida

Heftet «Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer» presenterer utfordringer og muligheter for biologisk mangfold i kulturlandskapet. Det er utgitt som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Oikos, Sabima og Norges Birøkterlag.

Sist endret: 07/10/2015 09:27 Les mer

Frønettverk vokser frem: Bekymra for genressursene vi har igjen

Solhatt økologiske hagefrø er i gang med frødyrking og prøvedyrking av en rekke kulturer. Foto: Hege Sundet.

På seminaret "Gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling i Norge" i august var 34 deltakere fra hele landet samlet på Fokhol gård i Stange for å lære, dele kunnskap og bygge nettverk. Målet er å dyrke mer grønnsakfrø, og å starte deltakende planteforedling i Norge.

Sist endret: 05/10/2015 10:10 Les mer

Samdyrking gir mange fordeler

Ulike steder i Frankrike og Danmark har samdyrking av belgvekster og korn blitt prøvd i forsøk over flere år. Foto: Anita Land

Samdyrking av ettårige vekster kan være et bidrag til økologisk intensivering. Feltforsøk viser at samdyrking med korn og belgvekster kan gi økte avlinger, høyere proteininnhold og mindre ugras enn dyrking i reinbestand.

Sist endret: 30/09/2015 09:02 Les mer

Måler plantenes evne til å utvinne nitrogen

Rhizobium-bakterier på belgvekstenes rotknoller. Foto: Morten Günther, NIBIO

I et forsøksfelt utenfor Grimstad er forskerne ivrig opptatt med å samle inn plantemateriale fra erter og åkerbønner. Belgvekstene er kjent for å kunne omdanne nitrogen direkte fra lufta, såkalt nitrogenfiksering. Men hvor mye nitrogen er det egentlig snakk om?

Sist endret: 23/09/2015 10:45 Les mer
Nyhetsarkiv