Emne

Plantevernpreparater tillatt i økologisk landbruk

Foto: Kari Bysveen

Direkte planteverntiltak kan være nødvendige i økologisk drift. Noen plantevernmidler er tillatt, disse har naturlig opphav og ulik virkning. Godkjenning av slike midler er underlagt norsk og internasjonalt regelverk. Krav om redusert kjemikaliebruk generelt i landbruket aktualiserer utvikling av flere slike midler.

Sist endret: 23/08/2016 11:10 Les mer

Jakten på en ny byggsort

Det kan ta 16 år fra to byggsorter krysses til en ny sort er klar for salg.

Sist endret: 19/09/2016 09:53 Les mer

Økologisk på Moldegård

Ingunn Sylte og Heidi Post, Oskar Sylte brusfabrikk satser på økologisk brus

Takket være vertskapet på Moldegård kunne økoprodusenter og leverandører vise seg fram i herskapelige omgivelser.

Sist endret: 08/09/2016 12:48 Les mer

Jordbær og gjester på Sørlandet

– I  tider med mye gråskimmel i jordbær her på Sørlandet, kan kanskje vår måte å produsere på gi noen råd som kan være nyttige også for konvensjonelle produsenter, sier Brit Mjåland fra Vest-Agder i dette intervjuet.

Sist endret: 26/08/2016 10:24 Les mer

Matprisen 2016

Bilde fra Kunstnerneshus i Oslo under utdeling av Matprisen i 2015

Kjenner du noen som fortjener å bli nominert til Matprisen 2016?
I november 2016 blir Matprisen arrangert for tredje gang, og det er nå mulig å nominere aktuelle personer eller aktører til de ulike prisene.

Sist endret: 24/08/2016 10:14 Les mer

Svensk rapport gav diskusjon om økologisk landbruk

En svensk litteraturstudie om miljøeffekter av produkter fra konvensjonell og økologisk produksjon har skapt diskusjon i norske medier i sommer. Rapporten bygger på studier hvor livsløpsanalyser er benyttet for å vurdere miljøpåvirkning av ulike driftsmetoder. Slike analyser er i dag få og mangelfulle.  Det kan derfor ikke trekkes generelle konklusjoner ut fra resultatene i rapporten.

Sist endret: 11/08/2016 11:22 Les mer

Lang tradisjon for karbonlagring i Vest-Afrika

I områder med nærigsfatting jord, som her i Tigray i Etiopia kan karbonlagring gi større avlinger.Tilførsel av aske, trekull, mat- og planterester i Liberia og Ghana, i områder hvor jorda ellers er svært næringsfattig og sur har gitt fruktbar jord. Foto: Anita Land, NORSØK

Karbonrik og fruktbar jord er resultatet av hundrevis av år med tilførsel av aske, trekull, mat- og planterester i Liberia og Ghana, i områder hvor jorda ellers er svært næringsfattig og sur. Denne jorda sikrer matforsyningen og gir inntekter til de lokale bøndene, samtidig som karbon blir lagret i jorda på en bærekraftig måte.

Sist endret: 09/08/2016 09:53 Les mer

Økologiske grønnsaksdyrkere- utfordringer og produksjon

Grønnsaksrådgiverne i økologisk brokkoliåker hos Huseby Foto:Leikny Toften

Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbuksrådgiving besøkte tre økologiske grønnsaksprodusenter for å få innblikk i utfordringer og produksjon. Dagen var ledd i kunnskapsoverføringen fra økologisk til konvensjonell grønnsaksdyrking og ble støttet med spisskompetansemidler fra NLR Økologisk. 10 grønnsaksrådgivere deltok, og Thomas Holz fra NLR Østafjells var ansvarlig for programmet og gjennomføring av dagen med hjelp fra Anne Lene Malmer, NLR Viken.

Sist endret: 28/06/2016 14:28 Les mer

Fire bøker om belgfrukter

Det er FNs år for belgfrukter i år. Rådgiver Susanne Friis Pedersen ved NORSØK har lest fire bøker om belgfrukter. Her er hennes vurdering.

Sist endret: 28/06/2016 14:13 Les mer

Spania, Frankrike, Italia og Tyskland best i Europa

Agriculture, forestry and fishery statistics. 2015 edition. Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7158355/KS-FK-15-101-EN-N.pdf/79470e8c-abf3-43d3-8cd4-84880962cdd4

Fire land i Europa står for halvparten av det økologiske arealet i Europa: Spania, Frankrike, Italia og Tyskland. Totalt omfatter økologisk areal mer enn 100 millioner dekar, noe som utgjør 5,9 % av totalt jordbruksareal i området. Dette framgår av EUs offisielle statistikk, Eurostat.

Sist endret: 20/06/2016 14:10 Les mer
Nyhetsarkiv
Kalender
Det er ingen aktiviteter i kalenderen for øyeblikket