Emne

Uten biologisk mangfold- ingen mat i framtida

Heftet «Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer» presenterer utfordringer og muligheter for biologisk mangfold i kulturlandskapet. Det er utgitt som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Oikos, Sabima og Norges Birøkterlag.

Sist endret: 07/10/2015 09:27 Les mer

Blomkål

 

Blomkål setter store krav til klima og gjødsling for å gi avling av god kvalitet. Selv om vi kan få en brukbar plante også med mindre egna klima, oppstår det gjerne kvalitetsfeil i selve hodet. Det betyr at det bare i de beste områdene er aktuelt å satse på dyrking av blomkål til omsetting til store grossister. Dyrking til f.eks gardssalg kan imidlertid være aktuelt de fleste steder.

Sist endret: 20/08/2015 10:18 Les mer

Frønettverk vokser frem: Bekymra for genressursene vi har igjen

Solhatt økologiske hagefrø er i gang med frødyrking og prøvedyrking av en rekke kulturer. Foto: Hege Sundet.

På seminaret "Gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling i Norge" i august var 34 deltakere fra hele landet samlet på Fokhol gård i Stange for å lære, dele kunnskap og bygge nettverk. Målet er å dyrke mer grønnsakfrø, og å starte deltakende planteforedling i Norge.

Sist endret: 05/10/2015 10:10 Les mer

Samdyrking gir mange fordeler

Ulike steder i Frankrike og Danmark har samdyrking av belgvekster og korn blitt prøvd i forsøk over flere år. Foto: Anita Land

Samdyrking av ettårige vekster kan være et bidrag til økologisk intensivering. Feltforsøk viser at samdyrking med korn og belgvekster kan gi økte avlinger, høyere proteininnhold og mindre ugras enn dyrking i reinbestand.

Sist endret: 30/09/2015 09:02 Les mer

Måler plantenes evne til å utvinne nitrogen

Rhizobium-bakterier på belgvekstenes rotknoller. Foto: Morten Günther, NIBIO

I et forsøksfelt utenfor Grimstad er forskerne ivrig opptatt med å samle inn plantemateriale fra erter og åkerbønner. Belgvekstene er kjent for å kunne omdanne nitrogen direkte fra lufta, såkalt nitrogenfiksering. Men hvor mye nitrogen er det egentlig snakk om?

Sist endret: 23/09/2015 10:45 Les mer

Vårt økonomiske system leverer ikke trivsel, sosial rettferdighet eller miljømessig bærekraft

Globalt mobiliseres det for å forandre hvordan vi tenker om økonomi. På Røros i november kommer forfatter av boka «Change Everything: Creating an Economy for the Common Good», Christian Felber fra Østerrike og professor i økologisk økonomi, Ove Jacobsen fra Bodø. Begge utfordrer de dagens økonomiske tenkning.

Sist endret: 22/09/2015 15:30 Les mer

Meitemark sin evne til å fordøye gift

Alle planter inneholder giftstoffer. Hvordan meitemark er i stand til å fordøye dødt gress og bladavfall har lenge vært et mysterium. Britiske forskere har «løst det globale meitemark mysteriet» skriver engelske The Guardian.

Sist endret: 09/09/2015 19:03 Les mer

Økologisk mat for storhusholdninger - Utfordringer og muligheter

Stortinget har fastsatt et mål på 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2020. Skal Norge nå Stortingets mål, må storhusholdning, offentlige og private, opp på minst dette nivået. For å få dette til må både prisen og tilgangen på økologiske varer forbedres.

Publisert: 31/08/2015 14:53 Les mer

Organic Farming – nytt elektronisk tidsskrift

Økologiske grønnsaker Foto: Øystein Haugerud

Det nye tidsskriftet «Organic Farming» er fritt tilgjengelig på nett, og skal publisere vitenskapelige artikler om økologisk landbruk og matproduksjon.

Sist endret: 31/08/2015 11:30 Les mer

11- 13 november: Røros vil vise økoveien

Meieribestyrer Trond Vilhelm Lund med proteinsmoothie. Foto: Rørosmeieriet

I november arrangeres det økokongress med en stor porsjon Rørosmat. Vi håper det vil inspirere flere til å tenke økologisk, sier Trond V. Lund ved Rørosmeieriet.

Sist endret: 20/08/2015 14:10 Les mer
Nyhetsarkiv