Emne

God kvalitet på bordet med bor

Foto: Liv Fagertun

Næringsstoffet bor (B) påvirker mange prosesser i plantene. Misvekst på grunn av bormangel er et kjent fenomen for plantedyrkere i Norge, særlig innen grønnsaker, frukt og bær, men også for gras, korn og skogstrær.

Sist endret: 18/11/2014 14:51 Les mer

Årets unge bonde 2014 driver økologisk, selvfølgelig

Tor Jacob Solberg (32) er kåret til Årets unge bonde 2014 . Prisen ble delt ut av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Han er opptatt av å rydde gamle beiteområder og skog, og er engasjert i dyrevelferd, bærekraft og økologisk landbruk.

Sist endret: 10/11/2014 11:06 Les mer

Avlinger i økologisk gras- og rødkløvereng

Når og hvor ofte bør enga høstes for å få størst mulig avling? Hvilke faktorer betyr mest for avlingsnivået – og hvordan oppnå best mulig grovfôrkvalitet? Eksisterende data fra norske forsøksserier med økologisk engdyrking har blitt analysert for å kvantifisere avlingsmengde og avlingskvalitet.

Sist endret: 04/11/2014 12:50 Les mer

Store miljøvariasjoner

I norsk landbruk er det stor variasjon når det gjelder hvordan de ulike gardsbruka drives. Dette fører til ulike miljøpåvirkninger. Det konstaterer forskerne etter en studie av ti konvensjonelle og ti økologiske bruk med melkekyr i Møre og Romsdal.

Sist endret: 31/10/2014 09:53 Les mer

Plantevern i økologisk landbruk

Plantevern i økologisk landbruk omfatter både forebyggende og direkte tiltak. Kunnskap om nytteorganismer og ulike skadegjørere er en forutsetning for vellykket plantevern. Her presenteres bøker, informasjonsmateriell og nettsider om plantevern i ulike kulturer.

Sist endret: 24/10/2014 15:18 Les mer

Trengs det egne raser til økologisk fjørfeproduksjon?

foto Liv Birkeland

Dette spørsmålet var starten på et utredningsarbeid som Bioforsk Økologisk har utført på oppdrag fra Mattilsynet og Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). Oppdraget omfattet verpehøns, broilere og kalkun.

Sist endret: 15/10/2014 09:40 Les mer

Ugras – en utfordring for mange

I løpet av neste år blir bokserien om plantevern og plantehelse i økologisk landbruk fra Bioforsk Plantehelse komplett, ved at det gis ut et femte bind om ugras i eng og beite. Forsker Lars Olav Brandsæter leder arbeidet med ugrasboka, og her forteller han om ulike oppgaver han arbeider med. Hva tenker han om de tiltakene vi i dag kan sette inn mot ugras i økologisk drift – og er det nye tiltak i sikte?

Sist endret: 13/10/2014 13:45 Les mer

Mangfold i landbrukets tjeneste

Visste du at det myldrende mangfoldet av organismer i jorda og på gårdene er en viktig forutsetning for matproduksjonen vår? Visste du også at dagens intensive matproduksjon er en viktig årsak til tap av biologisk mangfold.

Sist endret: 10/10/2014 09:01 Les mer

Økologiske grønnsaker gav færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Resultater fra en stor, norsk Mor og barn-undersøkelse viser at gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det.

Publisert: 01/10/2014 13:46 Les mer

Hvordan øke avlingene i økologisk landbruk?

Foto: Leif Arne Lie

Spørsmålet har vært tema for en arbeidsgruppe i det europeiske nettverket EIP-AGRI. Nå har de gitt ut en brosjyre om praktiske løsninger og gode eksempler på hva som kan gjøres for å gi høyere og mer stabile avlinger i det økologiske landbruket.

Publisert: 01/10/2014 13:36 Les mer
Nyhetsarkiv