Emne

Plantevernpreparater tillatt i økologisk landbruk

Foto: Kari Bysveen

Direkte planteverntiltak kan være nødvendige i økologisk drift. Noen plantevernmidler er tillatt, disse har naturlig opphav og ulik virkning. Godkjenning av slike midler er underlagt norsk og internasjonalt regelverk. Krav om redusert kjemikaliebruk generelt i landbruket aktualiserer utvikling av flere slike midler.

Sist endret: 26/03/2015 14:43 Les mer

Tilbod om økologisk veiledning i 2015

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

Sist endret: 09/03/2015 09:13 Les mer

Økologisk landbruk i Danmark styrkes

I Danmark har fødevareminister Dan Jørgensen lansert «Økologiplan Danmark». Målet er å doble den danske øko-produksjonen innen 2020, sett i forhold til omfanget i 2007. Utdanning, rådgivning og ikke minst forskning er viktige deler av planen, som har 400 millioner danske kroner som ramme.

Sist endret: 03/03/2015 10:50 Les mer

Økologisk mat – kvalitet og helseeffekter

Hva vet vi om kvalitet og helseeffekter av økologisk mat – og hva vet vi ikke? Professor Axel Mie ved Karolinska Institutet i Sverige har oppsummert eksisterende forskning om dette i en ny vitensyntese fra Sveriges Lantbruksuniversitet.

Sist endret: 02/03/2015 09:08 Les mer

Økologisk driftsform og økt artsmangfold

Mange undersøkelser viser at en økologisk driftsform gir økt artsmangfold. Men også i det økologiske landbruket trengs det spesielle tiltak for å sikre biodiversitet på gardsnivå.

Sist endret: 26/02/2015 10:37 Les mer

Økologiske epleavlinger i 2014

Epleavlinger på fire økologiske bruk har blitt registrert. Det teoretiske avlingsnivået i feltene var over 1 200 kg per dekar. Det er viktig at andelen 1.klasse-epler av avlingen blir størst mulig

Publisert: 25/02/2015 09:28 Les mer

Omsetning av økologisk mat øker globalt

Foto: Anita Land, Bioforsk

I 2013 ble det omsatt økologiske produkter for 72 milliarder US dollar globalt. Om lag 2 millioner bønder dyrker i alt 430 millioner dekar jord som er sertifisert som økologisk.

Sist endret: 23/02/2015 12:59 Les mer

Slå riktig

Når og hvor ofte bør enga høstes for å få størst mulig avling? Hvilke faktorer betyr mest for avlingsnivået – og hvordan kan man oppnå best mulig grovfôrkvalitet? Eksisterende data fra norske forsøksserier med økologisk engdyrking har blitt analysert for å kvantifisere avlingsmengde og avlingskvalitet.

Sist endret: 02/02/2015 09:53 Les mer

Stor interesse for nasjonalt økomelkseminar

Bønder, rådgivere og forskere samla på seminar om økologisk melkeproduksjon.

Forrige ukes nasjonale seminar om økomelk samlet hele 160 deltakere, både bønder, rådgivere og forskere. Alle med stort engasjement for å utvikle og forbedre økologisk melkeproduksjon.

Sist endret: 21/01/2015 13:55 Les mer

Større mangfold gir større avlinger

Foto: Liv Birkeland

Forskjellene mellom avlinger i konvensjonelt og økologisk landbruk er mindre enn det har vært hevdet tidligere. Driftsmetoder som øker mangfoldet kan også øke avlingene i økologisk landbruk. Dette kommer fram i en ny, stor metaanalyse med data fra hele verden.

Publisert: 12/01/2015 08:50 Les mer
Nyhetsarkiv