Emne

3.mai; Kuslepp og matjordutstilling

Foto Steffen Adler

Visste du at planterøtter “snakker” med hverandre i jorda, og har du noen gang sett et meitemarkteater? 3. mai er det kuslipp på Bygdø Kongsgård og i den anledning slipper vi også løs kunnskapen om matjorda.

 

Sist endret: 28/04/2015 09:43 Les mer

Livsløpsanalyser (LCA) er ikke tilstrekkelig utviklet

Livsløpsanalyser (LCA) er ikke tilstrekkelig utviklet som metode for å kunne brukes i sammenligninger mellom økologisk og konvensjonell produksjon for å avgjøre hvilken av driftsformene som er best for miljøet. Dette hevder sveitsiske forskere, som har vurdert 34 vitenskapelige arbeider hvor LCA ble brukt til å sammenligne økologisk og konvensjonelle produkter.

Sist endret: 27/04/2015 10:20 Les mer

Jord og avlinger på Tingvoll gard

Foto: Anita Land

Omfattende registreringer av jord, avlinger og næringsbalanser har blitt utført på Tingvoll gard siden 1991. Dette gir et unikt tallmateriale av økologisk drift under norske forhold. Bioforsk har utgitt en rapport som beskriver endringer i drifta av garden i denne perioden, og dessuten tall for avlinger, jordanalyser og næringsbalanser.

Sist endret: 22/04/2015 14:49 Les mer

Ny viten om økologi

Foto: Anita Land

Dette er tittelen på ei dansk bok med resultater fra nyere forskning innen økologisk landbruk, som nettopp er utgitt. Resultater fra både nasjonale og internasjonale prosjekter presenteres i boka. 

Sist endret: 16/04/2015 09:51 Les mer

Nye kilder til proteinfôr for fjørfe

Foto: Liv Birkeland

Prosjektet OrganoFinery prøver ut om bioraffinering av belgvekster eller oljereddik kan gi proteinfôr til fjørfe, samtidig som husdyrløse gårder får tilført gjødsel og kan produsere energi. Småskala forsøk i det danske prosjektet har vist at slikt fôr kan ha en gunstig aminosyresammensetning.

Sist endret: 15/04/2015 09:29 Les mer

Gulrotproduksjon- agronomi og økonomi

Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet.

Sist endret: 30/03/2015 12:35 Les mer

Råtnerest som gjødsel

Hvordan kan vi bruke rånerest fra biogassanlegg i økologisk landbruk uten å få uønskede stoffer i miljøet?

Biogassproduksjon gir også en råtnerest, som kan brukes som gjødsel. Foruten næringsstoffer som nitrogen og fosfor kan råtneresten inneholde uønskete stoffer, avhengig av hva slags råstoff som brukes i produksjonen. På oppdrag fra Mattilsynet har Bioforsk utgitt en rapport om muligheter og begrensninger for bruk av råtnerest fra biogassanlegg som gjødsel i økologisk landbruk.

Sist endret: 30/03/2015 11:15 Les mer

Plantevernpreparater tillatt i økologisk landbruk

Foto: Kari Bysveen

Direkte planteverntiltak kan være nødvendige i økologisk drift. Noen plantevernmidler er tillatt, disse har naturlig opphav og ulik virkning. Godkjenning av slike midler er underlagt norsk og internasjonalt regelverk. Krav om redusert kjemikaliebruk generelt i landbruket aktualiserer utvikling av flere slike midler.

Sist endret: 26/03/2015 14:43 Les mer

Tilbod om økologisk veiledning i 2015

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

Sist endret: 09/03/2015 09:13 Les mer

Økologisk landbruk i Danmark styrkes

I Danmark har fødevareminister Dan Jørgensen lansert «Økologiplan Danmark». Målet er å doble den danske øko-produksjonen innen 2020, sett i forhold til omfanget i 2007. Utdanning, rådgivning og ikke minst forskning er viktige deler av planen, som har 400 millioner danske kroner som ramme.

Sist endret: 03/03/2015 10:50 Les mer
Nyhetsarkiv