Emne

Stor interesse for nasjonalt økomelkseminar

Bønder, rådgivere og forskere samla på seminar om økologisk melkeproduksjon.

Forrige ukes nasjonale seminar om økomelk samlet hele 160 deltakere, både bønder, rådgivere og forskere. Alle med stort engasjement for å utvikle og forbedre økologisk melkeproduksjon.

Sist endret: 21/01/2015 13:55 Les mer

Større mangfold gir større avlinger

Foto: Liv Birkeland

Forskjellene mellom avlinger i konvensjonelt og økologisk landbruk er mindre enn det har vært hevdet tidligere. Driftsmetoder som øker mangfoldet kan også øke avlingene i økologisk landbruk. Dette kommer fram i en ny, stor metaanalyse med data fra hele verden.

Publisert: 12/01/2015 08:50 Les mer

Norske åkerbønner – alternativ til importert soya?

Åkerbønner inneholder mye protein og kan erstatte soya i kraftfôret. De gir god forgrødeeffekt og et bedre vekstskifte ved korndyrking. Norsk Landbruksrådgivning Viken har nylig oppdatert sin dyrkingsveiledning for åkerbønner.

Publisert: 08/01/2015 14:14 Les mer

Skolehageseminar 2015

Foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk

Skolehageseminar og  stifting av Norges skolehagelag.

Sist endret: 08/01/2015 11:28 Les mer

Økoøl fra Trøndelag til GrÜne Woche

Mia Maria Liljeholm, Foto: Reins Klosters

Norges første økologisk bryggeri drar til Berlin neste uke for å vise seg fram. Bryggeri er tilknyttet den 3000 år gamle gården Reins Kloster i Rissa i Trøndelag. Hans H. Horneman er 10. generasjon Horneman som eier og driver gården.  

Sist endret: 08/01/2015 10:57 Les mer

Økologiske kornavlinger i Sverige, regionale forskjeller

Jordbruksstatistikk viser at økologiske kornavlinger i Sverige varierer mellom regioner. Sammenlignet med avlingsnivået for konvensjonelt korn, var de økologiske kornavlingene noe lavere. Variasjonen mellom år er ofte lik for de to driftsmåtene.

Publisert: 07/01/2015 11:29 Les mer

Glemt å kjøpe kalender? Her har du en med Jord som tema

2015 er Det internasjonale jordåret, har FN bestemt. I den forbindelse har Skog og Landskap laget en kalender som hver måned presenterer en jordgruppe og et jordfaglig tema.

Sist endret: 16/01/2015 10:17 Les mer

Økobomull mindre miljøskadelig enn konvensjonell bomull

Økologisk bomull, Foto: Maiken Pollestad

Med økologisk bomull blir det mindre global oppvarming, jorderosjon, vannforbruk og energibruk. De klare miljøfordelene kommer fram i en ny livssyklus-analyse som ble lansert av Textile Exchange i slutten av november.

Sist endret: 16/12/2014 11:22 Les mer

Økologisk mat øker i Norden

Omsetning av økologisk mat øker i alle de nordiske landene, men utgangspunktene er svært forskjellige

Publisert: 08/12/2014 12:43 Les mer

Myrtistel på beitet – hva gjør vi med det?

Korsmoes plansjer

Hakking av myrtistelplanter på beite ga effektiv ugraskontroll og konkurrerte godt med kjemisk plantevern når det var moderate mengder planter. Haugaland Landbruksrådgjeving testet bruk av modifisert potethakke og fikk gode resultater.  

Sist endret: 05/12/2014 13:58 Les mer
Nyhetsarkiv