Jordhelse er viktig i økologiske veksthus. NORSØK har utgitt rapporten "Jordforbedring i økologisk veksthus - Bedre jordhelse og plantevern". Foto: Susanne Friis PedersenJordhelse er viktig i økologiske veksthus. NORSØK har utgitt rapporten "Jordforbedring i økologisk veksthus - Bedre jordhelse og plantevern". Foto: Susanne Friis Pedersen

Jordforbedring i økologisk veksthus

Nye regler for økologisk landbruk omfatter krav om dyrking i jord og forbud mot dyrking i avgrenset medium i veksthusproduksjon. God jordhelse er derfor viktig også i veksthus, og jordkvaliteten kan forbedres for eksempel ved hjelp av næringstilførsel og sykdomshemming. NORSØK har utgitt rapporten "Jordforbedring i økologisk veksthus - Bedre jordhelse og plantevern".

Klikke på bildet for å lese hele rapporten. Foto: Susanne Fris Pedersen
Klikke på bildet for å lese hele rapporten. Foto: Susanne Fris Pedersen

Jordforbedring er et tema som fins i et kryssfelt av andre temaer eller disipliner innenfor jord- og hagebruksfag. Det innebærer for eksempel næringstilførsel, sjukdomshemming og jordkvalitet, kategorisert etter enten fysiske, kjemiske eller biologiske egenskaper.

Jordforbedring gjøres for å oppnå god jordhelse. Jordhelse er på samme måte et komplekst og sammensatt begrep som favner mange funksjoner og indikatorer. Fra 1970 og frem til i dag er det beskrevet 10 temaer som kjennetegner jordhelse og det er minst 18 konsepter og definisjoner på jordhelse. En tilnærming som kan egne seg for jord i norske, økologiske veksthus omhandles her.

Økologisk veksthusproduksjon må i framtida foregå i vanlig jordsmonn. Dyrking i «avgrenset bed», f.eks. potte og sekk, vil bare være tillatt når planten selges sammen med potte eller sekk. Denye reglene stiller også krav til vekstskifte, som det er vanlig å ha ved frilandsdyrking. Et innslag i vekstskiftet i veksthus, som kan bidra til jordforbedring, er dyrking av grønngjødsel som moldes ned og dermed tilfører jorda organisk materiale. Tilførsel av organisk materiale er essensielt for både jordhelse og jordforbedring. Rapporten beskriver tilførsel av organisk materiale som grønngjødsel, jorddekke, kompost, biorest og biokull. Noen av disse materialene arbeides det videre med i prosjektet «Økologisk veksthusdyrking i bakken ved norske forhold», som rapporten er en del av. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO, NORSØK og NLR.

Rapporten beskriver ulike metoder som brukes for å undersøke biologisk liv i jorda, som Solvita® respirasjonstest som viser tilstedeværelse av sopp og bakterier, MicroBiometer®-test som viser fordeling av sopp og bakterier og «matpinner» som viser biologisk aktivitetsnivå over tid.

Deretter beskrives ulike plantepatogener som kan være et problem ved dyrking av agurk og tomat i veksthus, og hvordan det kan gjøres sykdomshemmende og jordforbedrende tiltak mot disse.

Friis Pedersen, S. 2024. Jordforbedring i økologisk veksthus - Bedre jordhelse og plantevern.NORSØK Rapport n. 3, 2024

Les mer

Alsanius, B. m.fl. 2024. Bedömning av markens mikroliv. LTV-fakultetens faktablad 1:2024

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no