VARME FRA BERGGRUNNEN: Bergvarme er en kostnadseffektiv måte å varme opp hus og fjøs under kalde og forblåste vintre på Nordvestlandet. Foto: DerinngardenVARME FRA BERGGRUNNEN: Bergvarme er en kostnadseffektiv måte å varme opp hus og fjøs under kalde og forblåste vintre på Nordvestlandet. Foto: Derinngarden

Bergvarme i landbruket: Kalde oster og varme gulv på Derinngarden

Derinngarden er en økologisk melkegård i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal der mye av produksjonen foredles i eget ysteri. Bergvarmeanlegget sikrer forutsigbare energikostnader til oppvarming og kjøling.

Varme fra fjellet

Samtidig med etableringen av ysteriet fikk gården installert bergvarme. Kårkallen Asbjørn var ansvarlig for at dette ble gjennomført.

-Det har vært en lønnsom investering, forteller han over kjøkkenbordet.

Den lokale rørleggerforretninga Brovold på Eide solgte varmepumpa til Asbjørn og følger opp med årlig service. Brønnen ble boret 5 meter fra fjøset og er 150 meter dyp.

Energibrønnen er på 168mm med 2 slanger på 40 mm i diameter som inneholder HX35 (varmepumpesprit) som står for varmeopptaket fra grunnen. De første 17 meterne er porøs morenejord, så der måtte det slås ned et stålrør for å stabilisere borehullet . Fra brønnen går det rør til kjelleren der det er varmepumpe og kontrollpanel.

- Rørene er fylt med sprit fra Vinmonopolet, men er tilsatt gift, forteller Asbjørn og ler.

Selve anlegget kostet 200 000 kroner i 2006. Anlegget bruker 1 kW per time, og varmepumpa har en levetid på 25-30 år, med én årlig service. Et lynnedslag gjorde imildertid at Derinngarden måtte få ny varmepumpe tidligere enn beregnet. Rørlegger Christen ved Brovold VVS kan fortelle at bergvarmepumpe er en av de mest effektive løsningene man kan installere, som i tillegg har lang levetid på det tekniske utstyret.

- Dette er en fremtidsrettet form for miljøvennlig oppvarming som passer til de fleste typer bygg, fortsetter han. Vi anbefaler slike anlegg på alle bygg som er over 150 m2, forteller Brovold.

Varmepumpa hos Derinngarden er av merket NIBE og gir 4,5 ganger mer varmeenergi enn den elektriske strømmen som brukes for å drive anlegget.  Denne verdien som beskriver forholdet mellom tilført og avgitt energi calles SCOP.

- Lønnsomheten på slike anlegg avhenger veldig mye av strømprisen, høyere strømpris gir bedre lønnsomhet og kortere inntjeningstid. Den andre faktoren på lønnsomhet er arealet som skal varmes opp. Lønnsomheten øker i takt med størrelsen på bygget.

 

Kontrollpanel og varmepumpe i kjelleren. Anlegget varmer i alt/hele 200 m2 av arealet på gården. Foto: Lovise Sæther
Kontrollpanel og varmepumpe i kjelleren. Anlegget varmer i alt 200 m2 av arealet på gården. Foto: Lovise J. S. Sæter. Bilde: Lovise Sæther

På gården er det 8-9 melkekyr og en melkekvote på 60 000 liter. Det er 150 daa fulldyrka mark. Dyra får gå på beite fra mai til september og luftes ute i luftegård hver uke utenom beitesesongen. Gården drives av Ane Tjugen Røynstrand og Anders Røynstrand. De er 2. generasjons økologer og tok over i 2018 fra Asbjørn Helge og Othild Tjugen. Othild er fortsatt sjef for ysteriet på gården. Agropub møter familien for en omvisning i ysteriet og på bergvarmeanlegget.

 

Othild og Anders inspiserer klimaanlegget i gårdsbutikken. I tillegg til egne produkter selges også produkter fra andre lokale produsenter. Foto: Lovise Sæther
Othild og Anders inspiserer klimaanlegget i gårdsbutikken. I tillegg til egne produkter selges også produkter fra andre lokale produsenter. Foto: Lovise Sæther

Økologiske oster

Gårdsbutikken og det første ysteriet åpnet i 2003. Gården fikk bygd nytt ysteri i 2006 og selger nå ti sorter ost og litt yoghurt i gårdsbutikken og på lokale butikker, samt direkte til hotell og restauranter. De foredler av omtrent 15 000 liter melk i året. Det ystes jevnt gjennom hele året, men litt mer på vinteren. Ved ysting blir kun 10 % av melka til ost, mens resten går ut som myse.

- Vi gir en del av mysa tilbake til kalvene, sier Anders.  

Gården egner seg godt til å drive økologisk, siden det er få kyr og mye areal, slik at det blir nok grovfôr. 

- Man får bedre kontakt med hvert dyr når man ikke har så mange, sier bonden. Vi oppnår svært god kvalitet på melka og at det er motiverende å produsere når man lager sine egne produkter av råvarene.

Ostene ystes av upasteurisert melk, forteller han videre. Samtidig er det å drive økologisk en fordel overfor kundene. Kundegruppen er bred, men mange av dem ønsker lokalproduserte eller økologiske produkter. Det er ikke et mål å bli større, fastslår gårdsfolket. På Derinngarden satses det på kvalitet over kvantitet.

Turisme

Derinngarden ligger på toppen av Halåsen, med en nydelig utsikt over fjord og fjell. Det er flere handlende kunder innom gårdsbutikken hver dag. Før korona var det selskapslokaler her, og det har tidligere vært turistovernatting i våningshuset.  Nå tilbyr de i stedet campingplass for bobiler. - Det har vært veldig populært og det kan være opptil tre til fem familier innom hver natt i sommersesongen, avslutter Anders.

Slik fungerer bergvarme (Thermia.no): 
  • Boring av et hull på 100 til 200 meter ned i fjellet
  • Et rør, med væske som sirkulerer, senkes ned i borehullet
  • Væsken varmes opp av bergvarmen som er lagret fra solen
  • Oppvarmet væske pumpes opp i huset
  • En bergvarmepumpe utnytter varmen ved hjelp av kompressorteknologi
  • Væsken pumpes ned i borehullet igjen

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no