DYRKINGSFORSØK: Planter som har blitt deformert eller dødd etter å ha fått flytende gjødsel som inneholder rester av kjemisk ugrasmiddel. Foto: Vegard BotterliDYRKINGSFORSØK: Planter som har blitt deformert eller dødd etter å ha fått flytende gjødsel som inneholder rester av kjemisk ugrasmiddel. Foto: Vegard Botterli

Gjødsel med rester av herbicid – en utfordring for økologisk landbruk

NORSØK har utført vekstforsøk med oppalsplanter av ert og tomat for å undersøke mulig skade på plantene av et gjødselprodukt. Gjødselen inneholdt rester av et kjemisk ugrasmiddel.

Skjermbilde 2022 01 06 Kl 14 58 51
Trykk på bildet og les hele rapporten

I økologisk landbruk er det et mål å resirkulere organisk materiale og næringsstoffer for å opprettholde jordfruktbarheten på lang sikt. En utfordring med tilbakeføring av organisk materiale til landbruksjord, er at det kan følge med «nisser med på lasset» i form av uønskede stoffer. Uønskete stoffer kan være tungmetaller, rester av medisiner, pesticider eller andre miljøgifter.

For økologisk landbruk er dette spesielt utfordrende fordi et viktig prinsipp i driftsmetoden er å unngå bruk av kjemiske sprøytemidler.
All den tid regelverket for økologisk drift tillater bruk av organiske materialer fra konvensjonell drift, er det fare for at driftsmidlene kan inneholde uønskete stoffer, for eksempel pesticidrester.

Stoffer skadelige for planter i svært små mengder

 Det har vært kjent i flere år fra forskning og praktisk dyrking at bruk av husdyrgjødsel, høy, halm, gressklipp, kompost eller vinasse med rester av pesticider har ført til misvekst på planter. Selv i svært lave konsentrasjoner kan enkelte stoffer føre til vekstforstyrrelser i form av abnorm vekst eller plantedød.
I forsøket som ble utført ved NORSØK inneholdt gjødselen det virksomme stoffet klopyralid. Stoffet kan føres tilbake til et ugrasmiddel som blant annet brukes i konvensjonell sukkerbeteproduksjon. Restproduktet (vinasse) fra sukkerproduksjonen har i sin tur blitt brukt som basis for ulike gjødselprodukter. I forsøket fikk plantene tilført gjødselen i ulike konsentrasjoner. Ved laveste gjødselstyrke fikk erteplantene en unormal strekningsvekst. Tomatplantene utviklet betydelig færre blomsterklaser og blomster, og fruktene som ble dannet hadde dårlig utvikling av frø. Med sterkere gjødselstyrke ble både erte- og tomatplantene sterkt skadet eller døde.

EU strammer inn reglene

 EU-kommisjonen har nylig vedtatt en innstramming i vurderingen av ugrasmidler som inneholder klopyralid. Det er god bioøkonomi å kunne utnytte biologisk restavfall til nye (gjødsel-)produkter, så EUs beslutning er et viktig skritt på veien for å begrense problemet med rester av klopyralid i jord, kompost og organisk gjødsel. Dette er spesielt viktig for økologiske dyrkere, som ofte er avhengig av innkjøpte, organiske gjødselslag.

McKinnon, K., A.-K. Løes & M. Almvik 2021. Gjødsel med rester av herbicid: Effekt av klopyralid på oppalsplanter. NORSØK Rapport nr. 6, 2021

McKinnon, K. 2021. Pesticidrester i kompost og gjødsel: Nisser på lasset.Gartneryrket nr. 10, s. 22-27

Les mer

Petersen, P.H. 2023. Massereduktion af pesticider og PFAS ved optimeret kontrolleret kompostering. Rapport, Rambøll

Schleiffer, M. & B. Speiser 2022. Presence of pesticides in the environment, transition into organic food, and implications for quality assurance along the European organic food chain - A review. Environmental Pollution, vol 313, 120116 2022. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120116 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no