Verpehøns og eplehage er en god kombinasjon. Foto: Anita LandVerpehøns og eplehage er en god kombinasjon. Foto: Anita Land

Helse og velferd hos økologiske verpehøns

Prosjektet HealthyHens undersøkte hva som skal til for å oppnå god helse og velferd hos økologiske verpehøns. Bakgrunnen var studier av mer enn 100 økologiske verpehønsbesetninger i åtte europeiske land.

Forskere fra åtte land i Europa, blant annet Sverige og Danmark, har studert økologiske verpehønsbesetninger med tanke på helse og velferd. Prosjektet HealtyHens har fokusert på følgende områder: Reduksjon av parasittforekomst, forebygging av fjærplukking og kannibalisme, forbedret fothelse, reduksjon av brystbeinskader og jevnere spredning av gjødsla utendørs ved å forbedre utearealet.

Et hefte med konkrete anbefalinger for å oppnå bedre helse og velferd, bygd på resultatene fra prosjektet, er nå utgitt. Se lenker til dansk versjon nedenfor.

Verpehøns kan være utsatt for å få innvollsorm. Prøver fra i alt 55 besetninger i prosjektet ble samlet inn. I flertallet av flokkene ble det påvist spolorm (Ascaridia galli). Nærmere en tredel hadde blindtarmsorm (Heterakis spp.). Studien viste en sammenheng mellom grad av utegange og forekomst av innvollsorm. Med en større grad av utegange ble flere av parasitteggene spredt over et større areal ute. Dette reduserer sannsynligheten for infeksjon, sammenlignet med om eggene bare ble spredt innendørs. Forholdene ute, med sollys, lave temperaturer og uttørking, gjør at eggene dør. For å redusere slike parasittangrep bør altså hønene være ute så mye som mulig.

Dansk utgave: Anbefalinger til at sikre sundhed og velfærd i økologisk ægproduktion

Thapa, S. m. fl. 2015. Prevalence and magnitude of helminth infections in organic laying hens (Gallus gallus domesticus) across Europe. Vet. Parasitol. Nov 2015; 214(1-2): 118-24

Les mer

Odelros, Å & L. Schneider 2024. Rastgårdar för ekologiska värphöns. Jordbruksinformation 1-2024, Jordbruksverket 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no