Anita Land 3045 Stor Kalv

Helseproblemer hos kalv

Diare og luftveissjukdommer er årsaken til flest sjukdomstilfeller på kalv i norske storfebesetninger. Gode rutiner for renhold og minimalisering av smittepress har stor betydning for å unngå helseproblemer. Det er viktig at kalveoppstalling og stell av kalven ikke blir en salderingspost i en travel hverdag.

En vesentlig årsak til sjukdom hos kalv er økt intensivering. Flere dyr samles under samme tak, og det kan i mange tilfeller være færre personer og mindre tid til å ta seg av/følge med på hvert enkelt individ. For kalven er råmelkstildelingen, oppstalling, fôr og stell viktige faktorer for å redusere faren for sjukdom.

Diare

Diare skyldes små encellede parasitter – koksidier- som finnes overalt i fjøset. De kommer inn gjennom munnen og føres til tarmkanalen hvor de trenger inn i slimhinnecellene. De formerer seg og ødelegger et stort antall av cellene. Slimhinnen får åpne sår, og kalven får diare med:

 • Vekttap
 • Dårlig trivsel
 • Dehydrering
 • Hvitgulaktig stinkende avføring

Mulige årsaker til diare

Fôr:

 • Dårlig kvalitet på drikke
 • For store melkemengder per fôring
 • For kaldt eller for varmt drikke
 • Dårlig rengjort fôringsutstyr
 • For brå overgang i fôringa
 • Dårlig grovfôrkvalitet
 • Skjemt kraftfôr

 Oppstalling:

 • Trekk
 • Fuktighet
 • Dårlig renhold
 • Stor dyretetthet

Konsekvenser av diare:

 • Høyre alder ved første brunst
 • Større mottakelighet for andre sykdommer
 • Eventuelle dødsfall

En kalv med diare taper mye væske og kan fort bli dehydrert.  Det er derfor viktig å sørge for at kalven får i seg nok væske. Ta kontakt med dyrlegen.

Luftveissjukdommer

Luftveissjukdommer hos storfe er et økende problem, og det kan utarte seg forskjellig. I noen tilfeller kan man ha et mildt utbrudd med lett hoste hos enkelte dyr eller grupper av dyr, mens man i andre tilfeller kan ha et sterkere utbrudd. Det starter som regel med hoste og redusert matlyst hos noen dyr i en binge før det sprer seg i besetningen. Store deler av dya får da kraftig hoste, feber og nedsatt matlyst. Ta kontakt med dyrlegen.

Luftveissjukdommer hos storfe oppstår når dyrenes immunforsvar ikke klarer å nedkjempe mikrober de blir utsatt for. Viktige faktorer for å unngå smitte er:

 • Unngå å få smittestoff inn i besetningen
 • Holde mengden smittestoff så lav som mulig
 • Robuste dyr
 • God hygiene og renhold i driftsbygningen   
 • Varsomhet rundt innkjøp og transport av dyr
 • Tilstrekkelig og god råmelkstilførsel er viktig for kalven langt utover råmelksperioden

Les mer:

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no