LANGSIKTIG INVESTERING: Interesse for jordbruk og utvikling av langsiktige investeringer gjorde at Arne Mikalsen valgte å starte økologisk drift med den eksklusive japanske storferasen Waguy. . Foto: Rose BergslidLANGSIKTIG INVESTERING: Interesse for jordbruk og utvikling av langsiktige investeringer gjorde at Arne Mikalsen valgte å starte økologisk drift med den eksklusive japanske storferasen Waguy. . Foto: Rose Bergslid

Internasjonal investor og jordnær bonde

Med oppvekst i USA, Hong Kong og London og utdannelse innen økonomi og med lederjobb i finansbransjen var det slettes ikke selvsagt at Arne Mikalsen skulle drive med økologisk storfekjøttproduksjon. Men interesse for langsiktige investeringer og jordbruk kombinert med et par tilfeldigheter gjorde at det blei slik.

Ingen klassisk økobonde 

Helt sør i landet ligger Lista flystasjon omgitt av et flott jordbrukslandskap og Slevdalsvannet naturreservat med sin fuglerike våtmark. Her møter du en flokk storfe av den verdensberømte japanske storeferasen Waguy. Viden kjent blandt gourmetkokker for sitt møre kjøtt og høye innhold av umetta fett.

Tilfeldigheter førte til at det ble en japansk storferase på Lista . En veterinærvenn sertifisert for embryotransplantasjon var årsaken til at økonomen Arne gikk sammen med bonden Steinar Andreas Nilsen og veterinær Jan Olav Berget, og danna selskapet Waguy Lista AS. Fra det første embryoet ble plassert i ei Limousinku i 2015 har flokken økt til 45 dyr, og drifta er blitt økologisk.

EKSKLUSIV OG ØKOLOGISK: Et møte med oksen Hattori Hanso på beite midt i november. Foto: Rose Bergslid
Et møte med oksen Hattori Hanso på beite midt i november. Bilde: Rose Bergslid

Eksklusivt kjøtt

Hattori Hanzo var navnet på en berykta kriger og strateg som levde i Japan på 1500-tallet. Det er også navnet på avlsoksen i flokken. Disse dyra produserer trolig det dyreste storfekjøttet du kan få tak i. Waguy har vært en egen rase siden 1200-tallet, og levde lenge isolert i de japanske fjellene. Rasen er derfor godt tilpassa en vinter på sørspissen av Norge. Dette er en seintvoksende rase, og en okse trenger tre år for å nå en slaktevekt på 400 kg.

- Vi er under oppbygging, og foreløpig er det solgt veldig lite kjøtt. Tanken er å selge noe selv via sosiale medier, men hovedtyngden av kjøttet skal selges via kjøttforhandler, forteller Arne.

GAMLE BYGNINGER FÅR NYTT LIV:  Fanghekk og fôringsplass letter arbeidet med håndtering av store dyr. Foto: Rose Bergslid
GAMLE BYGNINGER FÅR NYTT LIV: Fanghekk og fôringsplass letter arbeidet med håndtering av store dyr. Foto: Rose Bergslid

Gjenbruk av bygninger

Midt inni beiteområdet ligger et gammelt, nedlagt ammunisjonslager, brukt av NATO. Ved hjelp av flis og fanghekker transformeres disse militære lagerhallene til førsteklasses husdyrrom for sure vinterdager. I tillegg letter det arbeidet med merking av dyr, sortering og anna nødvendig håndtering av dyra. En hjullaster på strøm brukes for å tømme hallene for talle når det er nødvendig. Det er spredt kalving fra februar til september. Det brukes egen okse, men på grunn av liten tilgang til hanndyr i Norge kan det bli nødvendig med inseminering i perioder.

Dyrevelferd: Dyra tilbys liggeunderlag av treflis.  . Foto: Rose Bergslid
Dyrevelferd: Dyra tilbys liggeunderlag av treflis. . Foto: Rose Bergslid

En av Sørlandets største jordeiere

Den gamle flystasjonen på Lista består av et område på om lag 5 500 dekar. I tillegg til næringseiendommer inkluderer eiendommen 2 500 dekar med dyrkamark. Arne er styreleder og deleier i selskapet som eier flyplassen i dag. Det var slik Waguy Lista AS fikk tilgang til jordbruksarealene og bygningene som ligger på eiendommen.

- Som ansvarlig for å forvalte en av Sørlandets største jordeiendommer synes jeg det er viktig å være litt involvert i jordbruksdrift sjøl. Det er den beste måten å skjønne hvordan ting henger sammen på. I tillegg er det veldig godt med litt praktisk arbeid innimellom.

Den daglige drifta er det bonden Steinar som tar seg av, men de to andre hjelper til med blant annet flytting av dyr, siloslått, parasittbehandling, avhorning og føring av regnskap. Det er lett å se for seg at ei landbruksdrift som har en bonde, en veterinær og en økonom på laget har en solid grunnmur, eller et toppa lag som en sportskommentator ville kalt det.

Dyra går ute hele året. De beiter om sommeren og får rundballer om vinteren. Det brukes ikke kraftfôr i drifta.

- Vi kan ta tre slåtter her, men siden vi beiter så mye blir det stor sett to slåtter på det meste av arealet.

Med tilgang til 300 dekar fulldyrka mark blir det overskudd av fôr, og hvert år selger de om lag 150 rundballer med økologisk grovfôr. Siden dyra går ute hele året, er det ikke noe oppsamling av gjødsel. Dyra gjødsler arealene selv når de går på beite. I tillegg har de kompost fra hallene.

"Mob grazing" og Nofence skal ta vare på jordhelsa

På sikt ønsker de å drive med «Mob grazing», gjerne i kombinasjon med det digitale gjerdesystemet Nofence. I korte trekk går «Mob grazing» ut på å ha høyt beitetrykk på et avgrensa beiteområde for en kort periode. Deretter flyttes dyra videre, og det skal gå relativt langt tid før dyra kommer tilbake til samme området, gjerne en til to måneder. Erfaringer fra andre som driver denne type beitedrift er at det blant annet bidrar til høyt innhold av organisk materiale i jorda.  

REISELIV: Hytta er plassert på toppen av en bunkers med utsikt rett inn i naturreservatet. Her kan du studere fuglene før du har stått opp av senga. . Foto: Rose Bergslid
REISELIV: Hytta er plassert på toppen av en bunkers med utsikt rett inn i naturreservatet. Her kan du studere fuglene før du har stått opp av senga. . Foto: Rose Bergslid

Våtmark med rikt fugleliv gir muligheter for turisme

Å være deleier i en eiendom som grenser til et naturreservat gir flere muligheter som Arne jobber med å utvikle. Et av prosjektene er å tilby overnatting til fugleinteresserte og andre som besøker området. DARK Arkitekter har designet et minihus på hjul som kan flyttes rundt alt etter årstid og behov.  

NÆR NATUREN: Hytta har enkel men funksjonell utforming, og du får følelsen av å være ute selv om du er inne. . Foto: Rose Bergslid
NÆR NATUREN: Hytta har enkel men funksjonell utforming, og du får følelsen av å være ute selv om du er inne. . Foto: Rose Bergslid

For arkitektene er grunntankene bak minihusene frihet, minimalisme, bærekraft, kvalitet og nærhet til naturen. Hytta er selvforsynt med strøm og vann. Den er heist opp og plassert på toppen av en militær bunker med førsteklasses utsikt rett inn i naturreservatet. Hytta har hatt fullt belegg hele sommeren, og leies ut gjennom Airbnb.

-Jeg har mange ideer for dette området, men det får bli litt etter hvert, sier den framoverlente investoren med et smil.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no