Agurkspirer strekker seg mot lyset. Foto: Breanna Larow Agurkspirer strekker seg mot lyset. Foto: Breanna Larow

Kartlegging av økologiske frø i Norge

Det kan være vanskelig å finne godkjente økologiske frø til bruk i Norge. NORSØK har laget et notat som kan bidra til å finne det rette formeringsmaterialet.

Trykk og les rapporten
Trykk og les rapporten

Til denne kartleggingen ble informasjon fra databasen Økofrø brukt. Databasen gir til enhver tid oversikt over hva som er tilgjengelig av økologisk formeringsmateriale. I tillegg fins det statistikk over dispensasjoner som blir gitt for bruk av konvensjonelt materiale.

Med utgangspunkt i dette er det laget en statusoversikt for korn og kjernebelgvekster, engfrø, potet, grønnsaker, frukt og bær. Situasjonen er forskjellig for de ulike kulturene. Per i dag er det f.eks ikke tilgang på økologiske settepoteter, mens det for korn benyttes rundt 54 % økologisk såkorn, prosenten er avhengig av kornart og sort.

For grønnsaker er situasjonen lite oversiktlig. Det er mange forhandlere pluss at det importeres en del frø, og tilgangen varierer fra år til år. De siste åra har bla.a Solhatt startet produksjon av økologiske frø i Norge.

Notatet ble skrevet på oppdrag av Regelverket for økologisk produksjon. Arbeidet blir videreført i form av en utredning om hvordan mest mulig av formeringsmaterialet i økologisk landbruk kan bli økologisk. Per i dag er det mulig å få dispensasjon fra kravet om å bruke økologisk formeringsmateriale, hvis det ikke er tilgjengelig. Fra 2036 vil denne muligheten til å bruke konvensjonelt formeringsmateriale falle bort for dem som ønsker å ha Debio-godkjent produksjon. 

Serikstad, G.L., R.B. Frøseth & S. Friis Pedersen 2020. Status for bruk av formeringsmateriale i økologisk landbruk. NORSØK Notat, 2020

Les mer

Leino, M. m.fl. 2024. Ekologisk fröproduktion. En handbok. Agroax

Messmer, M.M. m.fl. 2021. Boosting organic seed and breeding across Europe: recommodations for stakeholders and policy makers. Liveseed.eu

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no