Grisunger Anita Land 8076

Økologisk og miljøvennlig grisehold

Dyrevelferdstiltak på gårdsnivå gir også mulighet til å redusere miljøeffektene av produksjonen.

Det europeiske ProPIG-prosjektet hadde som mål å utarbeide strategier for å redusere miljøpåvirkninger av økologisk grisehold og forbedre helse og velferd hos økologisk gris. Det er stor variasjon innen økologisk grisehold i Europa og forskerne ønsket å sammenligne ulike driftssystem. Økologisk gris kan holdes innendørs med en lufteplatting, bare utendørs eller både ute og inne. I prosjektet ble data fra 74 økologiske svineprodusenter i 8 ulike land samlet inn. Produsentene klargjorde sine mål for å forbedre drifta og tiltak for å nå dem. De foreslo tiltak for å forbedre reproduksjon, næringsomsetning og helse. Disse forslagene er nå bearbeidet av forskere og sammen med vitenskapelig litteratur innen temaet blir de presentert i ei håndbok, utgitt i regi av prosjektet.

Miljøeffektene av produksjonen ble beregnet ut fra Livsløpsanalyser (LCA) og næringsbalanseberegninger på henholdsvis gårdsnivå og uteareal. En sammenligning av de tre driftssystemene viste at alle systemene kan drives med liten negativ miljøpåvirkning, målt i form av tap av klimagasser og næringsbalanseberegninger av nitrogen og fosfor.

Prosjektet ProPIG var et samarbeid mellom mange ulike institusjoner i åtte land. ProPIG ble finansiert gjennom programmet CORE Organic II.

Prosjektet har egen hjemmeside:

http://www.coreorganic2.org/coreorganic2.asp

Håndbok for økologisk grisehold: «Improving health and welfare of pigs»

Les mer

Früh, B. m.fl. 2022. Welfare and environmental impact of organic pig production. A collection of factsheets. Manual nr 1300, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no