Pulver av ramsløk virker hemmende på kolibakterier i mage og tarm hos smågriser. Foto: Kirsty McKinnonPulver av ramsløk virker hemmende på kolibakterier i mage og tarm hos smågriser. Foto: Kirsty McKinnon

Ramsløk og tyttebær mot diaré hos smågris

Forsøk i Danmark viser at planter med antibakteriell effekt virker hemmende på kolibakterier i mage og tarm hos smågriser. Det er den danske avisen Økologi & Erhverv som skriver om de lovende resultatene fra Århus universitet.

Grisene må ha nok varme og tilgang på rent vann. Tørt og rent miljø, nok plass og lite stress er viktig for å holde grisene friske. Foto: Anita Land
Grisene må ha nok varme og tilgang på rent vann. Tørt og rent miljø, nok plass og lite stress er viktig for å holde grisene friske. Foto: Anita Land

Antibiotika og tungmetaller

Mage- og tarminfeksjoner kan være en stor utfordring i oppdrett av smågriser. Avvenningsdiaré ser man helst ved tidlig avvenning og ved for rask overgang fra melk til annet fôr. Grisungene må ha lært seg å spise kraftfôr før de slutter å die. De må ha nok varme og god tilgang på rent vann. Tørt og rent miljø, nok plass og lite stress er også viktig for å holde grisene friske. Det blir brukt mye antibiotika til behandling og sink og kobber til forebygging av diaré og infeksjoner. Dette er et miljøproblem i tillegg til utfordringen med antibiotikaresistens. Hvis man i stedet kunne bruke planter ville det være et stort framskritt. I Norge er bruk av kobber i fôret ikke tillatt og bruken av sink er restriktiv. Sett i et europeisk perspektiv er imidlertid forbruket av antibiotika i svinebesetninger lavt i Norge. 

Danske forsøk

Forskere ved Århus Universitet undersøkte en rekke plantearters virkning på kolibakterier. Plantene ble testet enkeltvis og i blanding i laboratorium. En blanding av de mest virksomme plantene ble gitt til smågriser fra én uke etter avvenning. 

Blanding best

Rabarbra, tyttebær, rips, pepperrot og ramsløk er noen av de plantene som ble undersøkt. Pulver av plantene ble testet ved å undersøke virkningen på to typer sykdomsframkallende kolibakterier i tarminnhold fra slaktede griser. Pulver av ramsløk var mest virksomt, men også rips og tyttebær hadde god effekt. Man fant så at en blanding av to eller flere planter hadde større virkning enn hver plante for seg. Særlig hadde ramsløk sammen med tyttebær eller rips god virkning.

Markant forskjell

I et pilotprosjekt ble den virksomme blandingen prøvd på grisunger som var avvent ved fire ukers alder. Fra fem ukers alder fikk en gruppe på åtte grisunger plantepulveret tilsatt i fôret, mens kontrollgruppen ikke fikk det. Etter sju dager kunne man se stor forskjell i antall sykdomsframkallende kolibakterier i gjødselen fra grisene i de to gruppene. Også etter slakting registrerte de redusert antall kolibakterier, både i mage og tarmer, hos grisene som hadde fått plantepulveret. Blandingen viste ingen hemmende effekt på melkesyrebakteriene som man ønsker å ha i fordøyelsessystemet. Alle grisene i forsøket viste god trivsel og det var ingen forskjell i fôropptak hos de to gruppene.

Vil forske videre

Forskerne ved Århus Universitet kunne med dette resultatet konstatere at bruk av visse planter kan ha potensiale til å redusere bruken av antibiotika. De ønsker å gjennomføre et større forsøk for å se om de kan bekrefte de lovende resultatene fra pilotprosjektet og om plantepulveret faktisk virker mot diaré. Problemstillingen er aktualisert ved at bruk av sinkoksid skal fases ut og man er redd dette vil gi økt bruk av antibiotika i svinebesetninger.

Les mer om prosjektet

Multicomponent antibaterial feed additive for weaning piglets against intestinal diseases (MAFFRA) 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no