OFFENTLIGE INNKJØP FUNGERER I SVERIGE: En svensk studie har funnet at offentlige innkjøp  har en varig stimulerende effekt på produksjon av økologisk mat. Foto: DebioOFFENTLIGE INNKJØP FUNGERER I SVERIGE: En svensk studie har funnet at offentlige innkjøp har en varig stimulerende effekt på produksjon av økologisk mat. Foto: Debio

Ny giv for økologisk landbruk i Europa

EU-kommisjonen la nylig fram forslag til nye strategier for landbrukspolitikken i unionen. Blant de mange ambisiøse målene i strategien er at 25 % av landbruksarealet i EU skal drives økologisk innen 2030.

Strategien «The Farm to Fork» er en del av Europas nye «Green Deal», hvor målet er at Europa, som det første kontinentet, skal vært klimanøytralt innen 2050. For å nå det ambisiøse målet for økologisk landbruk kreves en stor innsats fra myndighetene, men også fra mange andre aktører.

Et svært viktig talerør for økologisk landbruk på europeisk nivå er IFOAM Organics Europe. De er den europeiske avdelinga av den internasjonale paraplyorganisasjonen IFOAM Organics International. IFOAM står for International Federation of Organic Agriculture Movements. Det er tre norske medlemmer i IFOAM Organics Europe; Debio, Økologisk Norge og NORSØK. Gerald Altena i Debio er norsk representant i rådet for organisasjonen, mens NORSØK og Økologisk Norge har en vararepresentant hver til rådet. 

 

Ifoam
Sjekk IFOAM Organics Europe sin nye nettside

Nylig avholdt IFOAM Organics Europe generalforsamling. Rundt 100 deltakere fra 19 europeiske land deltok på det elektroniske møtet. Debio og NORSØK deltok på møtet, hvor strategien for arbeidet med å nå målet om 25 % landbruksareal i EU ble diskutert.

Den nye hjemmesida for IFOAM Organics Europe ble lansert i forbindelse med generalforsamlinga. Hjemmesida inneholder mye interessant stoff om økologisk landbruk, både om politikk, regelverk, statistikk og litteratur.

Les mer

The Farm to Fork Strategy

IFOAM Organics Europe 2021. The ambition gap. Assessing organic farming support measures in current draft national CAP Strategic Plans for the Common Agricultural Policy 2023 - 2027

Willer, H. m.fl. (red.) 2022. The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2022. FiBL & IFOAM - Organics International, Bonn

EU's offisielle side om økologisk landbruk: politikk, regelverk, sertifisering, støtteordninger

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no