Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Svensk web-portal for økologisk landbruk

Web-portalen Ekofakta samler kunnskap om økologisk landbruksproduksjon i Sverige. 

Web-portalen tilbyr kunnskap om økologisk mat og landbruk til produsenter, aktører i matvarekjeden og forbrukere. Innholdet er bla. delt inn i stoff om "Økologisk mat fra jord til bord", statistikk og marked, regelverk, merking og kontroll. En egen del av portalen er rettet spesielt mot yrkesaktører innen produksjon, foredling og omsetning. Overskriften "Hva sier forskningen om økologisk produksjon"  omfatter stoff fra SLU EPOK-Ekologisk produktion och konsumtion ved Sveriges lantbruksuniversitet.

Det er EPOK som er ansvarlig for drifta av portalen. Ekofakta er utarbeidet i samarbeid med Ekologiska lantbrukarne, KRAV, Ekomatcentrum og Organic Sweden. Jordbruksverket har finansiert arbeidet.

Lenke til webportalen Ekofakta 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no