Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Ekofakta - Svensk web-portal for økologisk landbruk

Web-portalen Ekofakta samler kunnskap om økologisk produksjon og mat. Ekofakta omfatter fem hovedområder, med stoff særlig om svenske forhold. Området «Vad säger forskningen om ekologiskt landbruk?» inneholder statusoversikter for internasjonal forskning på viktige fagområder som biologisk mangfold, klima og plantenæringskretsløp.

Web-portalen tilbyr kunnskap om økologisk mat og landbruk til produsenter, aktører i matvarekjeden og forbrukere. Portalen har følgende hovedområder: Statistikk og marked, merking og kontroll, økologisk mat fra jord til bord og en egen del rettet spesielt mot yrkesaktører innen produksjon, foredling og omsetning. Det siste hovedområdet, «Vad säger forskningen om ekologiskt landbruk?», har nettopp blitt lansert. Ved lanseringen finns det stoff innen sju fagområder: Biologisk mangfold, klima, næringstap og overgjødsling, plantevern, dyrevelferd, avlingsnivå og global matvareforsyning, mat og helse. Innen hvert tema presenteres en oversikt over forskningsresultater om hvordan økologisk produksjon og forbruk påvirker miljø og samfunn. Det finns også mer omfattende tekster for fordypning, referanser og tips til videre lesning.

Framstillingen bygger på internasjonale metastudier innen de ulike temaene, men resultater fra svenske forhold er også tydeliggjort. Forskere tilknyttet «Ekologisk produktion och konsum» (EPOK) ved Sveriges lantbruksuniversitet er ansvarlig for innholdet, men innholdet er også kvalitetssikret av andre forskere. I tida framover vil de sju fagområdene bli supplert med flere tema, bla. jordfruktbarhet og -helse og lokal versus økoloisk mat. Alt innhold vil dessuten bli oppdatert i tråd med nye forskningsresultater.     

Ekofakta er en del av Jordbruksverkets strategi for å nå regjeringens mål om økt økologisk produksjon og forbruk i Sverige. Målet har vært å skape en felles, nøytral plattform for fakta- og vitenskapsbasert informasjon. EPOK har ansvar for innhold og drift av portalen. Satsingen er et samarbeid mellom kontrollorganisasjonen KRAV, medlemsorganisasjonen Ekologiska lantbrukarna, kommunikasjonsplattformene Organic Sweden og Ekomatcentrum.

Les mer på webportalen ekofakta.se

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no