Hageblåbær. Foto: MrGajowy3 fra Pixabay Hageblåbær. Foto: MrGajowy3 fra Pixabay

Dyrking av hageblåbær

Hageblåbær til konsum selges i norske butikker, men disse er importert fra andre land. Slike bær er det mulig å dyrke i Norge også. Sorter tilpasset norske forhold og tilstrekkelig høstingseffektivitet er viktig for å få til lønnsom drift.

Dyrkningsveiledning Hageblåbær
Trykk på bildet og les veilederen

Hageblåbær er en ny kultur i Norge, og først rundt 1990 startet dyrking i noe større omfang. Som andre lyngplanter liker hageblåbær sur jord og kan dyrkes på arealer med godt klima i fjordstrøkene nordover til Møre og Romsdal og på steder med milde vintre på Øst- og Sørlandet.

Lars Kjetil Flesland, landbruksrådgiver i NLR Rogaland, har skrevet en dyrkingsveiledning til hjelp for dem som ønsker å lære om slik dyrking. Heftet er skrevet på grunnlag av amerikansk faglitteratur og forfatterens erfaring med hageblåbærdyrking i 15 år. Heftet er ikke skrevet med tanke på økologisk dyrking spesielt, men mesteparten av innholdet er likevel relevant også for slik drift.

Flesland, L.K. 2009. Dyrking av hageblåbær. NLR Rogaland

Les mer

Havstad, L.T. m.fl. 2018. Gode råd og erfaringer i hageblåbærproduksjonen. Norsk Frukt og bær nr. 2, 2018

På YouTube

Länsstyrelsen i Uppsala län 2022. Kjell, Ylwa och Demonstrationsodlingen. Dyrking av flerårige vekster og flerårige dyrkingssystem.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no