Kongsgården drives økologisk. Foto: DebioKongsgården drives økologisk. Foto: Debio

Økologisk landbruk og klimaendringer

Landbruk og matproduksjon gir utslipp av klimagasser. Det er nødvendig å se mange faktorer i sammenheng for å vurdere hvordan den samlete klimaeffekten av matproduksjon og forbruk kan bli minst mulig.

Ifoam Rapport Climat

Ikke bare klimagassutslipp per areal eller kilo

Bærekraftig global matforsyning og minst mulig klimaendringer er to av menneskehetens viktigste utfordringer. Ofte blir landbruk og matproduksjon bare vurdert ut fra klimagassutslipp per areal eller per kg produsert vare. Dette overskygger gjerne alle de andre måtene som mat og landbruk bidrar til klimaendringer på. Det overskygger også de negative effektene industrialisert landbruk har på jord, biologisk mangfold og naturressurser ellers. Rapporten «Organic farming, climate change mitigation and beyond» omhandler disse spørsmålene.

Forfatterne påpeker at den betydningen ulike jordbruksmetoder, matsløsing og kosthold har, må tas med i vurderingene for fullt ut å forstå hvordan mat og landbruk kan bidra til å redusere klimagassutslipp, samtidig som matsikkerheten trygges for flest mulig mennesker. For å kunne produsere sunn mat på en bærekraftig måte er det nødvendig å endre landbruks- og matsystemene. Rapporten peker på at det må utvikles jordbrukssystemer som kan tilpasse seg uunngåelige klimaendringer, og samtidig bevare biologisk mangfold og jordas fruktbarhet. I tillegg må bønders livsvilkår forbedres.  

Rapporten er utgitt av den europeiske avdelinga av IFOAM i samarbeid med FiBL, forskningsinstituttet for økologisk landbruk i Sveits.

Müller, A. m. fl. 2016. Organic farming, climate change mitigation and beyond. Reducing the environmental impacts of EU agriculture. IFOAM EU & FiBL

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no