Kløver fikserer nitrogen i jorda, men kan være utsatt for kløvertretthet. Den sveitsiske arten Mattenklee har vist god motstandsdyktighet i svenske forsøk. Foto: Steffen AdlerKløver fikserer nitrogen i jorda, men kan være utsatt for kløvertretthet. Den sveitsiske arten Mattenklee har vist god motstandsdyktighet i svenske forsøk. Foto: Steffen Adler

Robust og varig rødkløver

Rødkløver er en viktig engbelgvekst, men kan forsvinne fra enga etter få år. Den sveitsiske rødkløvertypen Mattenklee har vist god holdbarhet i svenske forsøk.

Trykk på bildet og les rapporten
Trykk på bildet og les rapporten

Rødkløver er en naturlig del av engfrøblandingene, ikke minst i økologisk grovfôrdyrking. Denne engbelgveksten samler nitrogen fra lufta, og gir god avling med smakelig og proteinrikt fôr. Mange opplever imidlertid at kløveren i stor grad går ut etter to-tre år. Det kan skyldes overvintringsskader, men også ulike skadegjørere som gir symptomer som kalles kløvertretthet. Noen av disse skadegjørerne kan være sopper som forårsaker rotråte i kløverplantene. Dette svekker plantene gradvis, og i verste fall dør de ut etter to-tre år.

I Sverige er det gjort feltforsøk med en type rødkløver som har en litt annen voksemåte enn de vanlige sortene. Denne typen kalles Mattenklee på tysk, på norsk mattekløver. To sorter Mattenklee, Corvus og Carbo, ble sammenlignet med rødkløversorten Ares, som er vanlig i Sverige. Registreringer ble gjort i eng i første og femte høsteår. Planter av Mattenklee-sortene dannet siderøtter som forsynte plantene med vann og næring, og medførte at plantene overlevde også femte høstingsår. Siderøttene erstatter røtter angrepet av rotråte, noe som kan forklare at de er mer holdbare enn vanlig rødkløver.

Disse feltstudiene var en del av en studentavhandling ved Sveriges lantbruksuniversitet. Dette arbeidet omfattet også en gjennomgang av data fra den offisielle sortsprøvingen i Sverige. Her var avlingene av Mattenklee-sorter som var med i sortsprøvingen på høyde med rødkløversorten Vicky, som ble brukt som kontroll.

Forfatteren konkluderer med at bruk av Mattenklee kan utsette fornying av enga, noe som kan gi økonomiske, arbeidsmessige og miljømessige fordeler.  

Älmefur, M. 2020. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver): en ny typ av rödklöver i Sverige. Second cycle, A1E. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Dept. of Crop Production Ecology

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no