Kløver og andre belgvekster har samliv med Rhizobium-bakterier. Disse bakteriene lever i knoller på belgvekstrøttene og har evne til å samle nitrogen fra lufta. Foto: Sissel HansenKløver og andre belgvekster har samliv med Rhizobium-bakterier. Disse bakteriene lever i knoller på belgvekstrøttene og har evne til å samle nitrogen fra lufta. Foto: Sissel Hansen

Hvor mye kløver er det i enga?

Kløverandelen i eng er viktig for avlingsmengde, fôrkvalitet og gjødselbehov. Her finner du bilder av eng med ulik botanisk sammensetning.

26% kløver. Gjødsling om våren med 2,5 tonn per daa, bløtgjødsel fra ku. Avling: 330 kg ts/daa for denne slåtten. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 11 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen
26% kløver. Gjødsling om våren med 2,5 tonn per daa, bløtgjødsel fra ku. Avling: 330 kg ts/daa for denne slåtten. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 11 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen

Visuell bedømming

Visuell bedømming av stående eng kan gi en viss pekepinn på botanisk sammensetning av plantebestandet, bl.a. hvor mye kløver det er. For å gjøre det lettere å bedømme mengden kløver i enga har NORSØK laget en bildesamling av stående eng. Kløverandelen som er angitt for hvert bilde (% kløver i høstet engtørrstoff) er basert på botanisk analyse av avbildet engmateriale, hvor høstet plantemasse er sortert i kløver, gras og ugras. Tørrstoffinnholdet i hver av disse fraksjonene er analysert, noe som gir prosentvis fordeling mellom fraksjonene og total avling, omregnet til kilo per dekar.

90% kløver. Ingen gjødsling dette året. Avling denne slåtten: 410 kg ts/daa. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 16 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen
90% kløver. Ingen gjødsling dette året. Avling denne slåtten: 410 kg ts/daa. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 16 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen

Kanskje ikke så mye kløver som du tror?

Det er viktig å være klar over at det ofte er mindre kløvertørrstoff enn det kan virke som når vi vurderer plantesammensetningen av enga før slått. Dette skyldes at:

  • Rødkløver har store, horisontale blad som kan utgjøre en større andel ved visuell bedømming enn det som er tilfelle ut fra vekt.
  • Grasplantene er ofte høyere enn kløverplantene når graset har skutt. Ser man bare ovenfra kan mengden kløver lett bli overvurdert.
  • Blomstrende kløver synes svært godt. Ved andre slått er det lett å overvurdere mengden kløver fordi kløveren ofte blomstrer da.
  • Kløver inneholder mer vann enn gras.
  • Hvitkløver kan lett gjemme seg innimellom grasplantene i ei frodig eng. For å få et best mulig inntrykk er det viktig å vurdere enga både ovenfra og fra siden. Bøy deg ned og kikk.

 

15% kløver. Ingen gjødsling dette året. Første slått. Avling 440 kg tørrstoff per dekar i denne slåtten. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 3 kg N/daa. Foto: Sissel Hansen
15% kløver. Ingen gjødsling dette året. Første slått. Avling 440 kg tørrstoff per dekar i denne slåtten. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 3 kg N/daa. Foto: Sissel Hansen

Gjødslings- og avlingsdata

Alle bildene er av økologisk eng. For hvert bilde er det angitt hvor mye gjødsel som er brukt. Det er gjødslet med husdyrgjødsel fra storfe, enten bare ved etablering av enga, eller før 1.slåtten det året bildet er tatt. 

Beregnet avlingsmengde per dekar ut fra innhøstingsprøvene er angitt for hvert bilde. Avlingen som er oppgitt gjelder for avbildet plantebestand, altså ikke totalavling for hele sesongen. Kløverandelen består for det meste av rødkløver, men også litt hvitkløver. 

 

Kløver samler nitrogen fra lufta

For hvert bilde er det også anslått hvor mye nitrogen kløveren har samlet fra lufta ved hjelp av Rhizobium-bakterier i rotknollene. 

Mengden nitrogen som samles av kløver bestemmes ikke bare av andel kløver. Dette vil også variere etter hvor mye nitrogen som frigjøres fra jorda, fordi det er store variasjoner i moldinnhold og nitrogenreserver i jorda. Det innebærer at sjøl om det noen steder er lite kløver og det ikke er samlet særlig mye nitrogen fra lufta, kan det likevel bli en god grasavling på arealet fordi det er gode vekstforhold. Frigjøres det mye nitrogen fra jorda, tar belgvekstene og knollbakteriene "fri" fra nitrogensamlinga.

Anslått mengde biologisk bundet nitrogen er basert på metoden i denne artikkelen: 

Høgh-Jensen, H., R. Loges, F. V.Jørgensen, F. P. Vinther & E. S.Jensen 2004. An empirical model for quantification of symbiotic nitrogen fixation in grass-clover mixtures. Agricultural Systems, 82 (2), s. 181-194.  

11% kløver. Gjødsling om våren med 2,5 tonn/daa, bløtgjødsel fra ku. Første slått. Avling denne slåtten: 360 kg ts/daa. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 2 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen
11% kløver. Gjødsling om våren med 2,5 tonn/daa, bløtgjødsel fra ku. Første slått. Avling denne slåtten: 360 kg ts/daa. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 2 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen

Les mer

Pommeresche, R. & S. Hansen 2017. Sjekk belgvekstenes egen nitrogenproduksjon. FiBL Technical note

Renna, R. 2021. Såvare til økologisk eng - sats på kløveren. NLR Nord Norge

Renna, R. 2022. Hvor mye nitrogen kan kløveren fiksere i nord? nordnorge.nlr.no 2.9.

Serikstad, G.L., S. Hansen & A. de Boer 2013. Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen. Bioforsk Fokus 8 (3)

26% kløver. Gjødsling om våren med 2,5 tonn/daa, bløtgjødsel fra ku. Første slått. Avling denne slåtten: 520 kg ts/daa. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 6 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen
26% kløver. Gjødsling om våren med 2,5 tonn/daa, bløtgjødsel fra ku. Første slått. Avling denne slåtten: 520 kg ts/daa. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 6 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen

-

22% kløver. Ingen gjødsling. Første slått. Avling denne slåtten: 220 kg ts/daa. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 2 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen
22% kløver. Ingen gjødsling. Første slått. Avling denne slåtten: 220 kg ts/daa. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 2 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen

-

64% kløver. Ingen gjødsling dette året. Første slått. Avling denne slåtten: 310 kg ts/daa. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 9 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen
64% kløver. Ingen gjødsling dette året. Første slått. Avling denne slåtten: 310 kg ts/daa. Anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding: 9 kg N per daa. Foto: Sissel Hansen

-

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no