FOREBYGGENDE TILTAK: Rognebærmøll kan gjøre stor skade om man ikke har kunnskap om forebygging. Foto: S. Kobro, NIBIOFOREBYGGENDE TILTAK: Rognebærmøll kan gjøre stor skade om man ikke har kunnskap om forebygging. Foto: S. Kobro, NIBIO

Rognebærmøll i økologisk epledyrking

Larvene av rognebærmøll kan gi stor skade i økologisk epledyrking. Kunnskap om biologi, vertsplanter og egnede forebyggende planteverntiltak kan redusere skadeomfanget.

Trykk på bildet og les hele heftet.
Trykk på bildet og les hele heftet.

Rognebærmøllen fins i mange land, men det er særlig i de nordiske landene at det kan oppstå skader i epledyrkingen. Dette skyldes klimaet vårt. Rognebærmøllen lever vanligvis på rogn, men i år med lite rognebær kan den ty til epletrær for å føre slekta videre. Larvene gnager i fruktkjøttet, lager brune ganger og ødelegger kvaliteten på eplene. 

I 1998 ble det utgitt et hefte om rognebærmøll i Sverige. Det nye heftet er en oppdatert versjon av den første utgaven, hvor dagens kunnskap om skadegjøreren er samlet. Rognebærmøllens biologi beskrives, og aktuelle dyrkingstiltak blir omtalt. 

Heftet er utgitt av Jordbruksverket.  

Benediktsson, A. 2020. Rönnbärsmal i ekologisk äppelodling. Jordbruksinformation nr. 13-2020, Jordbruksverket

I Norge fins Varsling innen skadegjørere - VIPS, som har varsling om rognebærmøll. Dette er et samarbeid mellom lokale rådgivere i fruktdistriktene og NIBIO.

Les mer

Les om rognebærmøllen i Plantevernleksikonet

Kobro, S. m.fl. 2010. Rognebærmøll - en sulten flyktning i eplehagen. Bioforsk TEMA nr. 6, 2010

Sekse, I. L. 2020. Rognebærmøll - kva er det og kva er problemet? NLR Vest SA

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no