De som spiste mest økologisk mat hadde 23 % lavere risiko for utvikle overvekt enn de som i liten grad spiste slik mat. . Foto: Anita LandDe som spiste mest økologisk mat hadde 23 % lavere risiko for utvikle overvekt enn de som i liten grad spiste slik mat. . Foto: Anita Land

Lavere risiko for overvekt og fedme med økologisk mat

Et kosthold basert på mye økologisk mat gav lavere risiko for overvekt og fedme over tid i en stor, fransk kostholdsundersøkelse.

Studien omfattet mer enn 62 000 voksne menn og kvinner i Frankrike. I starten oppga deltagerne informasjon om kosthold og hvor ofte de spiste økologisk mat. De informerte også om utdanning, inntekt og livsstilsfaktorer som røyking og fysisk aktivitet. Analysen ble gjennomført da deltagerne hadde vært med i overkant av 3 år. De som spiste mest økologisk mat hadde i snitt 0,16 enheter lavere økning av BMI sammenlignet med dem som spiste minst økologisk mat. Dette var resultatet sjøl om forskerne tok hensyn til fysisk aktivitet og hvor nøye deltagerne fulgte de offentlige kostholdsanbefalingene. Flesteparten av deltagerne var ikke overvektige da studien startet, men av disse var det ca. 3 300 som ble det i løpet av perioden. De som spiste mest økologisk mat hadde 23 % lavere risiko for utvikle overvekt enn de som i liten grad spiste slik mat. Forskjellene var størst for dem som spiste generelt sunn mat, i tråd med de vanlige kostholdsrådene.

Forskerne gir ikke noe klart svar på årsaken til disse forskjellene, men diskuterer både forskjeller i fettsyre- og antioksidantinnhold og fravær av sprøytemiddelrester i økomaten som mulige forklaringer.

Kesse-Guyot, E., J. Baudry, K. E. Assmann & P. Galan 2017. Prospective association between consumption frequency of organic food and body weight change, risk of overweight or obesity: results from the NutriNet-Santé Study. British Journal of Nutrition, 117 (2), s. 325-334 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no