Svarthyll. Foto: Anita LandSvarthyll. Foto: Anita Land

Dyrking av svarthyll

Svarthyll har lenge vært brukt i folkemedisinen. Nå er det økende interesse for bruk av blomster og bær fra svarthyll til saft og andre produkter.

Svarthyll (Sambucus nigra) er en stor busk eller et lite tre, inntil fem meter høyt. Buskene har flate, brede skjermkvaster av små, hvite blomster. Opprinnelig er ikke svarthyll viltvoksende i Norge, men slike busker har blitt plantet ut mange steder i landet, i alle fall siden vikingtida. Svarthyll har hatt en stor og variert bruk i folkemedisinen, og te av blomstene og saft av fruktene har vært brukt mot en lang rekke lidelser. Rå bær inneholder stoffet sambucyanin, som kan gi ubehag i form av hodepine og kvalme. Dette stoffet forsvinner ved tørking og koking.

I dag dyrkes svarthyll særlig i Østerrike, Ungarn, Tyskland, Sveits og Danmark. Svarthyll kan trives nordover til Lofoten, men fins mest som enkelttrær og prydplante. Dyrking i litt større omfang fins nå enkelte steder i landet, også økologisk.

Svarthyll har et grunt rotsystem, og trives i moldrik, veldrenert jord med pH 5,5 – 5,7. Plantene pollineres med vind, derfor anbefales det å bruke minst to sorter i et felt. De formeres med stiklinger.

Planting bør foregå om våren. Det anbefales å plante toårige planter på duk. Anbefalt radavstand er 5-6 meter. De siste årene har det blitt anbefalt tettplanting, noe som betyr en planteavstand i raden på ca. 1,5-2 m. Plantene bør bindes til stokk de første to-tre årene. Det gir god vekst å gjødsle med nitrogen, gjerne i form av husdyrgjødsel, om våren og ved blomstring, totalt ca. 8-10 kg N per dekar. Svarthyllbuskene bør beskjæres i ung alder for å oppnå god grunnform, helst tidlig på våren. Full avling oppnås 4-5 år etter planting, og buskene kan bære godt i 20-25 år.

Sorten Alv er fra Trøndelag, den har bær som modner seint. Sortene Sambu, Samnor, Sampo, Samidan og Samdal er danske. Sampo gir stor avling, men vær obs på problemer med at bærene kan drysse. Sorten Haschberg fra Østerrike er hovedsort i Europa.

Sykdommer som kan oppstå på svarthyll er stilklammelse og skjermvisning. Hyldbladlus, hyllegallmidd og veksthusspinnmidd kan også gi skade, foruten større dyr som vånd og fugl.

Bærene modner ujevnt. Saks kan være et godt høsteredskap, og gir mulighet for å høste 50-60 kg per time. En vanlig avling er 35 kg per tre.

Produkter av svarthyll kan være te og saft fra blomstene, saft, syltetøy og likør fra bærene. Svarthyll brukes også som fargestoff og til farmasi og kosmetisk industri.

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av et foredrag holdt av Stanislav Strbac, NLR Viken. 

Hør foredraget om svarthyll 1t 14min ut i videoen:

Mogan, S. m.fl. 2020. Kursserie om økologisk frukt og bærTindved og andre alternative vekster. NLR 

Les mer

Hjeltnes, S.H. & R. Hatleli 2015. Dyrkings-rettleiing for økologisk svarthyllproduksjon. Njøs frukt- og bærsenter

Svendsen, S. & S.F. Remberg 2008. Hagens prydplanter inn på kjøkkenet? Bioforsk TEMA nr. 14, 2008 

Eliteplanter Norge SA

På YouTube

Länsstyrelsen i Uppsala län 2022. Kjell, Ylwa och Demonstrationsodlingen. Dyrking av flerårige vekster og flerårige dyrkingssystem.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no