Mormorspinner. Foto: Reidun PommerecheMormorspinner. Foto: Reidun Pommereche

Nyttedyr i åker og eng

Nyttedyr i åker, eng, veksthus og hage er en viktig del av en vellykket plantevernstrategi uten bruk av kjemiske sprøytemidler.

For å kunne nyttiggjøre seg av alle disse nytteorganismene er det viktig å kjenne utseende og biologi og hvilke tiltak du kan iverksette for å fremme slike organismer. Elektroniske hjelpemidler kan gi deg mer kunnskap om nyttedyr.

NIBIO har et nettbasert Plantevernleksikon som blant annet inneholder beskrivelser og bilder av nyttedyr. 

Jordbruksverket i Sverige har en fyldig nettside om nyttedyr i hage- og jordbruk. Her kan du blant annet laste ned en app: «Nyttodjur». I denne app’en beskrives 26 grupper av nyttedyr med bilder og tekst. Teksten omfatter også råd om hva vi kan gjøre for at nyttedyrene kan trives. Har du telefonen med ut, kan du raskt kjenne igjen de ulike nyttedyrene i felt. App’en er gratis.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no