KARTLAGT FORSKNINGSBEHOVET: Sveriges Landbruksuniversitet har samlet inn informasjon fra fagfolk for å kartlegge hvor det er mest behov for forskning innen det økologisk landbruket. KARTLAGT FORSKNINGSBEHOVET: Sveriges Landbruksuniversitet har samlet inn informasjon fra fagfolk for å kartlegge hvor det er mest behov for forskning innen det økologisk landbruket.

Svensk forskningsagenda for økologisk landbruk og mat

Produsenter, rådgivere, forskere og andre med god kunnskap om økologisk landbruk og mat har blitt spurt om forskningsbehovet framover. En rapport fra EPOK ved det svenske landbruksuniversitetet (SLU) sammenfatter forskningsbehovet på kort og lang sikt.

Trykk på bildet og les hele rapporten. Foto: SLU
Trykk på bildet og les hele rapporten. Foto: SLU

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) er et kompetansesenter for økologisk produksjon og forbruk ved Sveriges lantbruksuniversitet. En av deres viktige oppgaver er å samordne og initiere forskning innen økologisk landbruk og mat. Et ledd i dette arbeidet er å formulere en forskningsagenda for ulike målgrupper, fra produsenter, via rådgivere og forskere, til næringsliv og politikere.

Formålet med forskningsagendaen er formulert slik:

  • Bidra til at forskning innen økologisk produksjon og forbruk er relevant for ulike målgrupper
  • Bidra til at forskning om økologisk landbruk fremmer økt bærekraft i all landbruksproduksjon
  • Identifisere nødvendig forskning som trengs for å oppnå vedtatte politiske mål
  • Fremme samarbeid og tverrvitenskapelige arbeidsmetoder

Arbeidet med agendaen startet i 2020, da produsenter, forskere og andre aktører ble bedt om å svare på spørsmål om forskningsbehov. I løpet av arbeidet med agendaen har det vært holdt diskusjonsmøter, finansieringskilder har vært kontaktet og utkastet til agenda har vært sendt ut på høring.

Forskning innen økologisk landbruk i Sverige finansieres fra Formas (tilsvarende Forskningsrådet), SLU Ekoforsk, Jordbruksverket, Stiftelsen lantbruksforskning og Ekhagastiftelsen, i tillegg til internasjonal finansiering, f.eks. EUs rammeprogram.

Agendaen er delt opp i forskningsbehov innen ulike tema, bla. innen jord, plantevern, sorts- og rasevalg, husdyrhold, teknikk, mat og marked. Noen av kapitlene har spørsmål som overskrift: "Hur vet vi vad som är hållbart?" og "Hur utvecklar vi kunskap?". Forskningsagendaen inneholder også en kortversjon på svensk av TP Organics strategiske agenda for forskning og innovasjon for økologisk landbruk og agroøkologi, som gjelder for EU, publisert i 2019.  

Spångberg, J. & K. Ullvén 2022. Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk og ekologisk mat. SLU Ekologisk produktion och konsumtion

 Les mer

SLU Epok 2022. Projektkatalog ekoforskning. Oversikt over svensk forskning om økologisk landbruk fra 2008 og framover. Tekst på svensk og engelsk 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no