OFFENTLIGE INNKJØP FUNGERER I SVERIGE: En svensk studie har funnet at offentlige innkjøp  har en varig stimulerende effekt på produksjon av økologisk mat. Foto: DebioOFFENTLIGE INNKJØP FUNGERER I SVERIGE: En svensk studie har funnet at offentlige innkjøp har en varig stimulerende effekt på produksjon av økologisk mat. Foto: Debio

Offentlige innkjøp kan bidra til mer økologisk produksjon

Hvordan fungerer offentlig innkjøp av økologisk mat som politisk styringsinstrument i Sverige? Dette spørsmålet stilles i en avhandling fra Umeå Universitet.

Skjermbilde 2022 01 11 Kl 11 14 37

I Sverige har det siden 2006 vært et mål om bruk av minst 25 % økologisk mat i offentlige kantiner og storhusholdninger. Økonom Hanna Lindström har undersøkt hvordan denne målsetningen har påvirket produksjonen av økologisk mat. Informasjon om svenske kommuners innkjøp av økologisk mat, andel økologisk jordbruksareal og offentlig støtte til økologisk landbruk danner grunnlaget for en analyse som viser at prosentmålet for bruk av økologisk mat i offentlig sektor har hatt en positiv effekt på omfanget av økologisk produksjon i Sverige.  

I avhandlingen analyseres også hvordan 25 %-målet har påvirket andelen økologisk mat som den enkelte kommune kjøper inn. Analysen omfatter perioden 2003-2016 og resultatene viser at målsetninga har hatt en positiv effekt også på dette.

Avhandlingen konkluderer med at det er en positiv sammenheng mellom kommunale innkjøp av økologisk mat og omfanget av økologisk dyrking i Sverige, og at konkrete mål om bruk av økologisk mat i offentlig sektor derfor kan bidra til økt økologisk produksjon.

Lindström, H. 2021. Food for Thought. Essays on Green Public Procurement and the Market for Organic Food. Umeå Economic Studies No. 996, Umeå Universitet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no