Foto: DebioFoto: Debio

Et bærekraftig måltid

Veiledningstjenesten Matvalget, som er en del av informasjonstjenesten til Debio, tilbyr hjelp til storhusholdninger som vil inkludere bærekraft i mattilbudet sitt. 

Et Bærekrafting Måltid

I «Håndbok for et bærekraftig måltid» utdyper Matvalget hvordan bærekraftbegrepet kan praktiseres i en storhusholdning. Oppskriften på et bærekraftig måltid er kokt ned til seks råd:

  • Lag mer mat fra bunnen av
  • Bruk mer grønnsaker, belgvekster og korn
  • Tenk sesong
  • Gjør bevisste valg av kjøtt og sjømat
  • Reduser matsvinnet
  • Bruk mer økologisk

Ved å følge rådene mener Matvalget at det er fullt mulig å lage sunn, variert og god mat uten at det trenger å øke kostnadene. For at et kjøkken skal gå over fra å bruke ferdigvarer til å få mer råvarer som må bearbeides på kjøkkenet, er det ofte behov for økt matkompetanse. Slik matfaglig hjelp tilbyr Matvalget. Tjenesten kan også veilede om innkjøp av økologiske råvarer og hvordan innkjøpsavtaler kan benyttes for å få en større andel økologisk mat.

I følge teamleder i Matvalget, Marte von Krogh, er det mange storhusholdninger som ønsker å få hjelp til et mer økologisk og bærekraftig mattilbud. - Det er spesielt lunsjkantiner, barnehager og SFO vi i Matvalget samarbeider med. Oslo kommune og Buskerud fylkeskommune har politiske vedtak om at økologisk mat skal utgjøre 50 prosent av matinnkjøpet. Andre kommuner og fylkeskommuner har satt seg mål om 15 prosent økologisk. - Vi har blant annet vært med på å dra i gang nettverksarbeid mellom fylkeskommunale kantiner. Politiske vedtak er viktig for å få til en større satsing der flere enheter i samme område, enten i en kommune eller fylkeskommune, er med på å inspirere hverandre til å forbedre måltidene i bærekraftig retning.  

FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, har definert bærekraftig kosthold slik: Et bærekraftig kosthold bidrar til mat- og ernæringssikkerhet og et sunt liv for nåværende og fremtidige generasjoner, og har liten innvirkning på miljøet. – Et bærekraftig kosthold beskytter biologisk mangfold og økosystemer, er kulturelt akseptabelt, tilgjengelig, økonomisk rettferdig, trygt og sunt, og sørger for optimal ressursbruk.

FAO, 2012. Sustainable Diets and Biodiversity: Directions and Solutions for Policy, Research and Action.

Nasjonalt råd for ernæring har på oppdrag fra Helsedirektoratet vurdert de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv. Det er i hovedsak klimaeffekten av kostrådene som er vurdert. Den norske rapporten gir ikke råd om å velge økologisk kvalitet eller andre miljømerker, slik flere andre lands bærekraftråd gjør. På spørsmål om hvorfor dette er utelatt, har rådets leder oppgitt at det ville forsinket arbeidet med rapporten vesentlig om dette også skulle inkluderes.

Nasjonalt råd for ernæring, 2017. Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv, Utgitt 11/2017. IS-2678.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no