Grisene må ha nok varme og tilgang på rent vann. Tørt og rent miljø, nok plass og lite stress er viktig for å holde grisene friske. Foto: Anita LandGrisene må ha nok varme og tilgang på rent vann. Tørt og rent miljø, nok plass og lite stress er viktig for å holde grisene friske. Foto: Anita Land

Vurderingssystem for dyrevelferd (AssureWel)

AssureWel (2010-2016) var et prosjekt med mål å utvikle et praktisk vurderingssystem for dyrevelferd for de største husdyrproduksjonene. Vurderingskriteriene og -systemet er utviklet og testet av forskere, veterinærer, rådgivere og bønder, og resultatet er manualer og sjekklister for hvordan en kan gjennomføre en velferdsvurdering i besetningen, og hvordan en kan benytte resultatene til forbedring i eget driftsopplegg.

Prosjektet har bidratt til å løfte fram dyrevelferd som viktig for europeisk husdyrhold. For kyllingproduksjon spesielt er systemet utviklet så langt at det kan benyttes som et dyrevelferdsmerke om det er ønskelig hos prosjektdeltakerne i Storbritannia og andre EU-land. AssureWel har utarbeidet velferdsprotokoller for verpehøns, melkekyr, svin, kylling, kjøttfe og sau.

NORSØK har oversatt og tilpassa instruksjoner og sjekklister til norsk og testa dem i noen norske besetninger. Manualen består av en introduksjon om dyrevelferd for hver art og hvorfor en velger ut noen parametere som måleindikator for velferd. I tillegg er det en instruksjon på hvordan man skal gjennomføre inspeksjonen og til sist en sjekkliste hvor observasjonene noteres. I Norge er det flere institusjoner og organisasjoner som arbeider med dyrevelferd og dyrevelferdsmerking, slik som Nortura (Animalia), TINE, Dyrevernalliansen med flere. Vi har valgt å tilgjengeliggjøre kunnskap og praktiske muligheter fra dette store engelske prosjektet AssureWel. Alle står fritt til å benytte dette materialet til sitt formål.

Assure Well Tegning
Logoer

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no