Foto: Reidun PommerescheFoto: Reidun Pommeresche

Beiteparasitter hos økologisk storfe

Det er viktig med forebyggende tiltak for å unngå storfeparasitter som smitter på beite.

Beiteparasitter Rapport

 Kjennskap til symptomene på parasittinfeksjon er nødvendig for rask og effektiv behandling. Jordbruksverket i Sverige har utgitt et hefte om beiteparasitter i økologisk storfehold for å hjelpe til med dette.

Det fins ulike parasitter som kan gi sykdom og redusert vekst hos storfe. Flere av disse er parasitter som smitter når dyra går på beite. Mengden parasitter bestemmer hvor mye dyra blir påvirka. Derfor er det viktig å sette inn forebyggende tiltak.

I det svenske heftet presenteres de vanligste artene av beiteparasitter og symptomene disse kan gi på storfe. Heftet inneholder også hvordan parasittinfeksjoner kan forbygges i økologisk storfehold.

Höglund, J. & B. Johansson 2020. Betesburna parasiter hos nötkreatur i ekologisk produktion. Jordbruksinformation 4-2020, Jordbruksverket

Les mer

Sørheim, K.M. m.fl. 2020. Borkekstrakt som middel mot koksidiose hos lam? NORSØK Rapport nr. 8, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no