Foto: Reidun PommerescheFoto: Reidun Pommeresche

Beiteparasitter hos økologisk storfe

Det er viktig med forebyggende tiltak for å unngå storfeparasitter som smitter på beite.

Beiteparasitter Rapport

Kjennskap til symptomene på parasittinfeksjon er nødvendig for rask og effektiv behandling. Jordbruksverket i Sverige har utgitt et hefte om beiteparasitter i økologisk storfehold for å hjelpe til med dette.

Det fins ulike parasitter som kan gi sykdom og redusert vekst hos storfe. Flere av disse er parasitter som smitter når dyra går på beite. Mengden parasitter bestemmer hvor mye dyra blir påvirka. Derfor er det viktig å sette inn forebyggende tiltak.

I det svenske heftet presenteres de vanligste artene av beiteparasitter og symptomene disse kan gi på storfe. Heftet inneholder også hvordan parasittinfeksjoner kan forbygges i økologisk storfehold.

Höglund, J. & B. Johansson 2020. Betesburna parasiter hos nötkreatur i ekologisk produktion. Jordbruksinformation 4-2020, Jordbruksverket

Les mer

Bernes, G. m.fl. 2021. Produktion med flera djurslag på europeiska gårdar. Svenska Vallbrev nr. 5, 2021

Constancis, C. m.fl. 2022. Gastrointestinal nematode and lungworm infections in organic dairy calves reared with nurse cows during their first grazing season in western France. Veterinary Parasitology, vol 302

Gunnarsson, S. & J. N. Othén 2015. Klok antibiotikaanvändning till våra lantbruksdjur. Kan ekologisk djurhållning visa vägen för att minska risken för resistens? EPOK, SLU

Jordbruksverket 2021. Vägen till bra ekologisk betesdrift. Jordbruksinformation nr. 1, 2021

Jørgensen, S. m.fl. 2020. Beiteblad. Praktisk veiledning til god beitebruk. NLR Innlandet og TINE Rådgivning 

Righi, F. m.fl. 2019. Natural antimicrobials in organic livestock. Organic-PLUS Factsheet 003/2019-01

Righi, F. m.fl. 2019. Natural antiparasitics in organic livestock. Organic-PLUS Factsheet 2019-01

Sundet, H. 2023. Beiter som blir bedre år for år. NLR Østafjells, 9.6.2023

Sørheim, K.M. m.fl. 2020. Borkekstrakt som middel mot koksidiose hos lam? NORSØK Rapport nr. 8, 2020

Prosjektet Mix-Enable - Strategies for sustainable and robust organic mixed livestock farming

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no