Økologiske Kyr Tyskland

God velferd for økologiske mjølkekyr i Tyskland

Dyrevelferden på gårder med økologisk mjølkeproduksjon var bedre enn på konvensjonelt drevne gårder, ifølge en tysk undersøkelse. Det var imidlertid stor variasjonen mellom gårdene, noe som viser at forbedringer er mulig innen begge driftsformer.

Skjermbilde 2021 12 06 Kl 15 08 39
Trykk på bildet og les hele rapporten

I alt deltok 115 mjølkeproduksjonsgårder i studiet, 46 økologisk og 69 konvensjonelt drevet. Alle gårdene hadde kyrne i løsdrift. Dyrenes velferd ble vurdert ut fra metoden Welfare Quality, og omfattet fire velferdsprinsipper: helse, hold, adferd og omgivelser. Innen disse ble tolv ulike velferdskriterier vurdert og poengsatt. Resultatene ble gruppert i tre: eksellent, bra og akseptabel velferd.

Som gruppe fikk de økologiske gårdene best poengsum innen alle de tolv kriteriene. På 15 % av de økologiske gårdene ble velferden klassifisert som eksellent, mens bare 2 % av de konvensjonelle kom i denne gruppen. Bra dyrevelferd oppnådde 61 % av de økologiske og 52 % av de konvensjonelle gårdene. 22 % av de økologiske og 46 % av de konvensjonelle gårdene hadde akseptabel husdyrvelferd.

Variasjonen mellom gårdene i begge gruppene viser at det er flere som har et stort potensial for forbedringer, også blant de økologiske. Forskerne bak studien foreslår at EU-forordningens nåværende tiltaksbaserte regler om husdyrvelferd blir supplert med regler som er mer resultatbaserte.


Wagner, K., J. Brinkmann, A. Bergschmidt, C. Renziehausen & S. Marcha 2021. The effects of farming systems (organic vs. conventional) on dairy cow welfare, based on the Welfare Quality® protocol.  Animal, Vol 15 (8), 100301

Les mer

Gunnarsson, S. & J. N. Othén 2015. Klok antibiotikaanvändning till våra lantbruksdjur. Kan ekologisk djurhållning visa vägen för att minska risken för resistens? EPOK, SLU

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no