STABILE AVLINGER: Sortskombinasjoner og samplanting med åkerbønne og vårhvete kan øke avlingsstabiliteten hos åkerbønne ved å redusere risikoen for ugrasproblemer og soppsykdommer. Foto: John Ingar ØverlandSTABILE AVLINGER: Sortskombinasjoner og samplanting med åkerbønne og vårhvete kan øke avlingsstabiliteten hos åkerbønne ved å redusere risikoen for ugrasproblemer og soppsykdommer. Foto: John Ingar Øverland

Norske åkerbønner - alternativ til importert soya?

Åkerbønner inneholder mye protein og kan erstatte soya i kraftfôret. De gir god forgrødeeffekt og et bedre vekstskifte ved korndyrking.

Åkerbønner
Norsk Landbruksrådgivning Viken har gitt ut en dyrkingsveiledning for åkerbønner. Den blir jevnlig oppdatert. Forfatter John Ingar Øverland har mange års erfaring med dyrking av åkerbønner i forsøk og praksis.

Åkerbønne er en ettårig belgvekst, og er dermed en aktuell fôrvekst for økologisk landbruk på grunn av sin evne til å samle nitrogen fra lufta og sitt høye proteininnhold. Åkerbønnene inneholder rundt 30 % proteiner, noe som gjør at de kan erstatte importert soya i kraftfôr. Krav til jorda er omtrent som til erter, men åkerbønnene er mer tørkesvake. For å få god vekst og stor avling er det nødvendig med god jordstruktur.

Sortsvalg

Innholdet av garvesyre, tanniner, varierer med sortene og er koblet til fargen på blomstene. Tanniner er uheldig i dyrefôr, særlig til enmagete dyr. Sorter med hvite blomster inneholder ikke tanniner. Norsk klima fordrer at det brukes tidlige sorter. De tidlige sortene Columbo og Kontu har vært mest brukt i Norge de siste årene, men Kontu er på vei ut. Sorten Vertigo er noe seinere enn Columbo. To nye, tidlige finske sorter, Sampo og Louhi, vil komme på markedet i 2018 og vil da erstatte Kontu. 

Åkerbønner også i nord?

Åkerbønnedyrking har tradisjonelt blitt anbefalt bare i de beste strøkene på Østlandet. Med lenger vekstsesong kan det være aktuelt med dyrking også lenger nord. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland dyrket åkerbønner i 2014, blant annet i Vesterålen. Med en noe redusert såmengde vil hver plante kunne nyttiggjøre seg lyset i nord maksimalt til vekst og utvikling av belger. 

Dyrkingsveiledning for alle

Norsk Landbruksrådgivning Viken har tidligere gitt ut en dyrkingsveiledning for åkerbønner. Den har blitt oppdatert flere ganger, sist i 2021. Forfatter John Ingar Øverland har mange års erfaring med dyrking av åkerbønner i forsøk og praksis. Dyrkingsveilederen omhandler dyrkingsforhold og sortsvalg, såtid og –mengde, gjødsling og plantevern. Veilederen er skrevet for både konvensjonelle og økologiske dyrkere, og mange av dyrkingsrådene er like for begge driftsformer. Veilederen inneholder bilder av hvilke skader aktuelle skadegjørere kan gjøre. Til slutt gis det anbefalinger for høsting og tørking av åkerbønnene.

Øverland, J.I. Dyrkingsveiledning for åkerbønner. Revidert februar 2021. Norsk Landbruksrådgivning Viken

Les mer

Blom, S. (red.) 2022. Ökad odling av baljväxter til livsmedel och foder - Möjligheter och utmaningar. Rapport 2022:07, Jordbruksverket

Johansson, B. & D.-A. Danielsson 2020. Hög grad av självförsörjning av foder. Inspireras av fyra ekologiska gårdar med mjölkproduktion. Jordbruksinformation 14-2020, Jordbruksverket

Neil, M. & E. Ivarsson 2017. Åkerbøna til gris i konventionell och ekologisk produktion - egenskaper och användbarhet hos olika sorter. Slutrapport. Sveriges Lantbruksforskning

Raderschall, C. 2020.Insektpollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna, även vid torka och bladlusangrepp. www.slu.se 9.11.2020

Åkerfeldt, M. & M. Wivstad 2020. Ekologisk odling av åkerböna i Frankrike och Sverige - vad kan vi lära? SLU Ekologisk produktion och konsumtion

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no