Foto: DebioFoto: Debio

Redusert sjanse for kreft med økologisk mat?

Resultatene fra en fransk studie viser at antall krefttilfeller blant deltagerne i observasjonsperioden var lavere for dem som spiste mye økologisk mat, sammenlignet med dem som spiste lite økologisk mat.

Denne studien er en del av en stor observasjonsstudie kalt Nutrinet-Santé-kohortstudien. Nærmere 69 000 voksne franskmenn deltok i delstudien, og disse ble fulgt i snitt 4,6 år. Deltagerne oppga inntaket av 16 matvaregrupper, og hvor stor andelen av dette som var økologisk. Resultatene ble justert for andre forhold, som livsstil, fysisk aktivitet, inntekt, alkoholforbruk osv.

I alt 1 340 tilfeller av kreft ble konstatert blant deltagerne i løpet av perioden. Resultatene viste at gruppen av deltakere som hadde det største inntaket av økologisk mat hadde 25 % lavere sjanse for å få kreft, sammenlignet med de som spiste minst økologisk mat. Det var særlig tilfeller av brystkreft etter menopausen og lymfom, inkludert Non-Hodgkin lymfom, som ble redusert.

Resultatene har blitt publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA Internal Medicine. Tidsskriftet publiserte samtidig en kommentar til artikkelen, skrevet av amerikanske forskere. De påpeker blant annet svakheten ved at andel økologisk mat er sjølrapportert av deltagerne. Disse forskerne mener at resultatene i studien ikke gir et endelig svar på om det er en sammenheng mellom inntak av økologisk mat og risiko for å utvikle kreft. På bakgrunn av den reduserte risikoen som ble observert for Non-Hodgkin lymfom oppfordrer de imidlertid til mer forskning på dette.

Baudry, J. m.fl. 2018. Association of Frequency of Organic Food Consumption With Cancer Risk. Findings From the NutriNet-Santé Prospective Cohort Study. JAMA Internal Medicine 2018;178(12), s. 1597-1606

Hemler, E.C., J.E. Chavarro & F.B. Hu 2018. Organic Foods for Cancer Prevention – Worth the Investment? Invited Commentary. JAMA Internal Medicine 2018;178(12), s. 1606-1607

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no