Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Overgang fra konvensjonell til økologisk fôring

Dersom omlegging fra konvensjonell til økologisk mjølkeproduksjon medfører at en ønsker reduksjon i ytelsen bør en starte med kvigene.

Dette forutsetter at en kan bruke mange år på å legge om fôringa. I praksis blir dette sjelden gjort, og en legger om fôringa på kyr som allerede er i produksjon.

Ei ku som er tilvent en intensiv fôring med store kraftfôrmengder, må få tid til gradvis å tilpasse seg svakere fôring. Dette er viktig fordi fôringsnivået i en laktasjon ser ut til å påvirke avdråttsnivået i neste laktasjon. Som en tommelfingerregel bør en bruke minst to laktasjoner på å redusere kraftfôrmengdene fra 11-12 kg TS (69-75,9 MJ) til 4-5 kg TS (27,6-34,5 MJ) per ku og dag i topplaktasjonen.

Dersom en ønsker å legge om fôringa raskere, må en bruke store mengder økologisk kraftfôr i omleggingsperioden.

Les mer

Strøm, T. m.fl. 2011. Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring. Bioforsk Fokus nr. 8, 2011

Brathagen, K. 2020. Et regneeksempel på omlegging til økologisk drift.Buskap nr. 4, 2020

Johansson B. & M. Wivstad 2019. Utfodring i ekologisk mjölkproduktion. SLU, EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Uppsala

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no