LOKAL OMSETNING: Lokale småskalaprodusenter sikrer seg bedre markedstilgang ved benytte seg av felles bestillingssystem og transport. Samtidig får kundene stabile leveranser og bedre oversikt over tilgangen på kortreiste og økologiske varer.LOKAL OMSETNING: Lokale småskalaprodusenter sikrer seg bedre markedstilgang ved benytte seg av felles bestillingssystem og transport. Samtidig får kundene stabile leveranser og bedre oversikt over tilgangen på kortreiste og økologiske varer.

Økologisk mat fra produsent til forbruker

Ordningen Grønn Parallell kobler produsenter med butikker og storkjøkken. Felles bestillingssystem og felles transport gir muligheter for mer lokal og direkte omsetning.

Grønn parallell rapport
Trykk og les hele rapporten

Grønn Parallell har blitt prøvd ut i Vestfold i to vekstsesonger. Økologiske grønnsaker og andre økologiske gårdsprodukter har blitt distribuert til restauranter, private storkjøkken og butikker i regionen. Målet har vært å løse flaskehalser som hindrer større omsetning av kortreiste, økologiske varer.

Flere produsenter har problemer med å tilpasse seg den eksisterende markedssituasjonen. Krav om stort volum og stabile leveranser passer ikke alle. Allsidig, lokal småskala produksjon kan imidlertid passe godt til f.eks. restauranter som etterspør mat med lokal tilknytning. Produsentene på sin side trenger forutsigbar etterspørsel. For flere av mottakerne var det vel så viktig at maten var produsert lokalt som at den var produsert økologisk. Prosjektet viser at det er potensial for ordninger som Grønn Parallell, men det er nødvendig med motiverte deltakere som bidrar aktivt for å kunne lykkes.

Grønn Parallell er en del av et PhD-prosjekt om hvordan man kan omstille til mer bærekraftige løsninger i landbruks- og matsystemet. Stipendiat Christine Hvitsand er tilknyttet NMBU og Telemarksforskning. Prosjektet med utprøving av Grønn Parallell er finansiert av Landbruksdirektoratet og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det er nå utgitt en rapport om erfaringer fra utprøvingen av denne distribusjons- og kommunikasjonsordningen.

 

Hvitsand, C. 2021. Grønn Parallell. Testing av en alternativ omsetningskanal for lokale økologiske grønnsaker og gårdsprodukter. Utviklet av aktørene selv gjennom deltakende og smskapende prosesser i «living lab». TF-rapport nr. 634. Telemarksforsking

Les mer

Sofia Maria Bang Elm og Avdem Gardsgrønt tildelt Norges Vels Gründerpris. nlr.no, 7.12.2021

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no