NORSØK har gitt ut rapporten 'Praktiske løsninger for utendørs grisehold' basert på erfaringer fra norske gårder og en gjennomgang av litteratur om temaet. Foto: Berit BlomstrandNORSØK har gitt ut rapporten 'Praktiske løsninger for utendørs grisehold' basert på erfaringer fra norske gårder og en gjennomgang av litteratur om temaet. Foto: Berit Blomstrand

God velferd inne og ute for økologiske husdyr

NORSØK har utgitt hefter med eksempler på praktiske løsninger for bygninger og uteareal for ulike husdyrslag, tilpasset nye regler for bedre husdyrvelferd i økologisk landbruk

I økologisk landbruk er god husdyrvelferd viktig. I tråd med dette har reglene for økologisk husdyrhold endret seg de siste årene. NORSØK har i flere år arbeidet med prosjekter knytta til god velferd kombinert med gode løsninger for inne- og uteareal for ulike husdyrslag. Arbeidet har vært gjort i samarbeid med landbruksrådgivere, produsenter og andre. Målet med arbeidet har vært å utarbeide praktiske løsninger for bedre dyrevelferd, og som kan gjennomføres med lavest mulige kostnader. 

Nå er det utgitt NORSØK Faginfo-hefter med eksempler på gode løsninger for:

  • Gris
  • Sau
  • Kylling
  • Okser
  • Kastrater
  • Samvær ku-kalv

 

Veilederne

Disse eksempelheftene bygger på NORSØK-rapporter om samme tema. I disse rapportene fins det mer detaljerte beskrivelser og bakgrunnsmateriale.

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no