Kløver er næringsrik og binder nitrogen i jorda, noe som gjør at veksten er viktig i økologisk husdyrholdKløver er næringsrik og binder nitrogen i jorda, noe som gjør at veksten er viktig i økologisk husdyrhold

Gode råd for økologisk mjølkeproduksjon

Bruk av kløver i engdyrkinga er viktig for avlinga og proteinforsyninga til økologiske mjølkekyr. Mjølkekyr trenger også E-vitamin, men ekstra tilskudd er ikke alltid nødvendig. Resultater fra forskning og forsøk på dette blir presentert i tre fakta-blad fra NIBIO.

I faktabladene fra NIBIO presenteres resultater fra fôringsforsøk og praktiske anbefalinger for best mulig fôring av økologiske mjølkekyr.

Avlingsmengden og fôrkvaliteten i økologisk engdyrking er avhengig av mange faktorer, blant annet ytre vekstforhold, men også innholdet av gras og kløver, engalder og antall slåtter. Tidlig førsteslått, høy andel kløver og ofte slått gir høy fôrverdi og mye protein i fôret.

Mjølkekyr liker kløver godt, og velger gjerne kløver framfor gras både i fôr og beite. Forsøk viste at mjølkekyr valgte surfôr av kløver, både av kvit- og rødkløver, framfor grassurfôr når de fikk velge. Kløver har høy fordøyelighet, noe som gjør at dyra kan spise mer.

Grovfôr er en viktig kilde til E-vitaminer for mjølkekyr, men tilskudd kan være nødvendig. På bakgrunn av en litteraturgjennomgang har det blitt gjort en analyse av responsen av å gi E-vitamintilskudd til mjølkekyr, avhengig av produksjonsfase og fôrrasjon. Resultatene viste at slikt tilskudd er nødvendig i perioden før og etter kalving. Men for økologiske mjølkekyr i midt- og seinlaktasjon som går på beite eller får graskløversurfôr av god kvalitet er tilskudd ikke nødvendig, forutsatt at kraftfôrprosenten er i tråd med regelverket og at seleninnholdet i fôret er tilstrekkelig.  

Steinshamn, H. 2023. Proteinforsyning frå eng – avling og avlingskvalitet. NIBIO POP nr. 11, 2023

Steinshamn, H. 2023.Proteinforsyning frå eng – fôropptak og mjølkeproduksjon. NIBIO POP nr. 12, 2023

Steinshamn, H. 2023. E-vitamintilskot – revidert tilråding for mjølkekyr i økologisk produksjon.NIBIO POP nr. 13, 2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no