SUNNE KRETSLØP GIR MINDRE SOPPGIFT: Antagelig er sammenhengen at økt mikrobiologisk artsmangfold hindrer dominans av den giftprorduserende soppen Fusarium. Det ser ut som om bruk av nitrogenrik mineralgjødsel og diverse kjemiske sprøytemidler mot sopp og ugras kan øke problemet. For å håndtere soppen kreves en forebyggende, integrert og helhetlig agronomisk praksis. . Foto: NORSØKSUNNE KRETSLØP GIR MINDRE SOPPGIFT: Antagelig er sammenhengen at økt mikrobiologisk artsmangfold hindrer dominans av den giftprorduserende soppen Fusarium. Det ser ut som om bruk av nitrogenrik mineralgjødsel og diverse kjemiske sprøytemidler mot sopp og ugras kan øke problemet. For å håndtere soppen kreves en forebyggende, integrert og helhetlig agronomisk praksis. . Foto: NORSØK

Mindre muggsoppgifter i økologisk korn

Det er lavere konsentrasjoner av Fusarium-muggsoppgifter i økologisk dyrket korn enn i konvensjonelt. Dette viser en metaanalyse utført av forskere ved Veterinærinstituttet.
Forside Mindre Muggsoppgifter I Økologisk Korn
Trykk på bildet for å lese hele studien.

Veterinærinstituttet analyserte resultater fra 42 studier av tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet som sammenliknet Fusarium-muggsoppgifter i økologisk og konvensjonelt dyrket korn fra ulike europeiske land. Flere norske studier var med i metaanalysen. De undersøkte muggsoppgiftene var deoksynivalenol (DON), zearalenon (ZEA) og T-2/HT-2 toksin. Dette er gifter som kan svekke menneskers og dyrs helse blant annet gjennom å skade tarm, immunforsvar og hormonell balanse. De undersøkte kornartene var hvete, bygg, havre og rug.

Betydelig mer muggsoppgifter i konvensjonelt korn

I 24 av studiene hadde økologisk korn mindre muggsoppgifter enn konvensjonelt korn, 16 studier viste ingen signifikant forskjell og kun to hadde mer i økologisk korn. Av de undersøkte muggsoppgiftene DON, ZEA og T-2/HT-2 toksin hadde konvensjonelt korn gjennomsnittlig henholdsvis 62, 110 og 180 % høyere konsentrasjoner enn økologisk korn.

Økologisk drift gir mindre problemer med Fusarium-sopp

For å håndtere Fusarium-sopp som produserer muggsoppgifter i korn kreves en forebyggende, integrert og helhetlig agronomisk praksis. Vekstskifte og en tilstrekkelig mengde organisk materiale og mikroliv i jorda er viktige faktorer for å redusere soppangrep i korn. Antagelig er sammenhengen at økt mikrobiologisk artsmangfold hindrer dominans av Fusarium. Derimot ser det ut som om bruk av nitrogenrik mineralgjødsel og diverse kjemiske sprøytemidler mot sopp og ugras kan øke problemet med Fusarium. Redusert jordarbeiding kan også øke risikoen for Fusarium-angrep dersom jorda mangler tilstrekkelig mikroliv. Forskerne konkluderer med at økologisk korndyrking framstår som en helhetlig tilnærming for å håndtere problemet med Fusarium-sopp.

Bernhoft, A, Wang, J, Leifert, C. 2022. Effect of Organic and Conventional Cereal Production Methods on Fusarium Head Blight and Mycotoxin Contamination Levels. Agronomy 2022, 12(4), 797.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no