SUNNE KRETSLØP GIR MINDRE SOPPGIFT: Antagelig er sammenhengen at økt mikrobiologisk artsmangfold hindrer dominans av den giftprorduserende soppen Fusarium. Det ser ut som om bruk av nitrogenrik mineralgjødsel og diverse kjemiske sprøytemidler mot sopp og ugras kan øke problemet. For å håndtere soppen kreves en forebyggende, integrert og helhetlig agronomisk praksis. . Foto: NORSØKSUNNE KRETSLØP GIR MINDRE SOPPGIFT: Antagelig er sammenhengen at økt mikrobiologisk artsmangfold hindrer dominans av den giftprorduserende soppen Fusarium. Det ser ut som om bruk av nitrogenrik mineralgjødsel og diverse kjemiske sprøytemidler mot sopp og ugras kan øke problemet. For å håndtere soppen kreves en forebyggende, integrert og helhetlig agronomisk praksis. . Foto: NORSØK

Mindre muggsoppgifter i økologisk korn

Det er lavere konsentrasjoner av Fusarium-muggsoppgifter i økologisk dyrket korn enn i konvensjonelt. Dette viser metaanalyser utført av bla. forskere ved Veterinærinstituttet.

Forside Mindre Muggsoppgifter I Økologisk Korn
Trykk på bildet for å lese hele studien.

Veterinærinstituttet analyserte resultater fra 42 studier av tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet som sammenliknet Fusarium-muggsoppgifter i økologisk og konvensjonelt dyrket korn fra ulike europeiske land. Flere norske studier var med i metaanalysen. De undersøkte muggsoppgiftene var deoksynivalenol (DON), zearalenon (ZEA) og T-2/HT-2 toksin. Dette er gifter som kan svekke menneskers og dyrs helse blant annet gjennom å skade tarm, immunforsvar og hormonell balanse. De undersøkte kornartene var hvete, bygg, havre og rug.

Betydelig mer muggsoppgifter i konvensjonelt korn

I 24 av studiene hadde økologisk korn mindre muggsoppgifter enn konvensjonelt korn, 16 studier viste ingen signifikant forskjell og kun to hadde mer i økologisk korn. Av de undersøkte muggsoppgiftene DON, ZEA og T-2/HT-2 toksin hadde konvensjonelt korn gjennomsnittlig henholdsvis 62, 110 og 180 % høyere konsentrasjoner enn økologisk korn.

Økologisk drift gir mindre problemer med Fusarium-sopp

For å håndtere Fusarium-sopp som produserer muggsoppgifter i korn kreves en forebyggende, integrert og helhetlig agronomisk praksis. Vekstskifte og en tilstrekkelig mengde organisk materiale og mikroliv i jorda er viktige faktorer for å redusere soppangrep i korn. Antagelig er sammenhengen at økt mikrobiologisk artsmangfold hindrer dominans av Fusarium. Derimot ser det ut som om bruk av nitrogenrik mineralgjødsel og diverse kjemiske sprøytemidler mot sopp og ugras kan øke problemet med Fusarium. Redusert jordarbeiding kan også øke risikoen for Fusarium-angrep dersom jorda mangler tilstrekkelig mikroliv. Forskerne konkluderer med at økologisk korndyrking framstår som en helhetlig tilnærming for å håndtere problemet med Fusarium-sopp.

Nyere arbeid bekrefter resultatene

Den nye metaanalysen bygger på den forrige og omfatter 84 studier som har sammenlignet innholdet av muggsoppgifter i korn dyrket økologisk og konvensjonelt. Flere viktige muggsoppgifter ble undersøkt. Resultatene viste at nivåene av gift fra muggsoppen Fusarium lavere i økologisk korn enn i konvensjonelt dyrket korn. Monokultur, mineralsk nitrogengjødsel og bruk av kornsorter med korte strå kan gi denne soppen gode vekstvilkår. Fuktig vær er også gunstig for muggsoppene, og mer nedbør pga. klimaendendringene kan gi økte problemer framover.

Arbeidet har vært et internasjonalt samarbeid mellom forskere fra mange institusjoner over hele verden. Aksel Bernhoft fra Veterinærinstituttet og Per Ole Iversen fra Universitetet i Oslo har deltatt i arbeidet. Les om arbeidet i Nyhet fra Veterinærinstituttet.

Bernhoft, A, Wang, J, Leifert, C. 2022. Effect of Organic and Conventional Cereal Production Methods on Fusarium Head Blight and Mycotoxin Contamination Levels. Agronomy 2022, 12(4), 797.

Wang, J. m.fl. 2024. Mycotoxin contamination in organic and convential cereal grain and products: A systematic literature review and meta-analysis. Compr Rev Food Sci Food Saf.2024;23:e13363

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no