En økologisk driftsform innebærer fokus på god helse og restriktiv bruk av antibiotika i husdyrholdet. Dette er viktig for å redusere faren for antibiotikaresistens, noe som på sikt har stor betydning for folks helse.  . Foto: DebioEn økologisk driftsform innebærer fokus på god helse og restriktiv bruk av antibiotika i husdyrholdet. Dette er viktig for å redusere faren for antibiotikaresistens, noe som på sikt har stor betydning for folks helse. . Foto: Debio

Økologisk mat i sjukehus

På oppdrag fra Matvalget har NORSØK intervjuet miljøledere og kjøkkenledere om status for bruk av økologisk mat ved norske sjukehus som har deltatt i et nettverk om økologisk mat. Dette nettverket ble etablert i 2012 og ble koordinert under prosjektet «Grønt sjukehus». 

Sykehusmat

Matvalget ønsket å finne ut hvor langt sjukehusene har kommet i å ta i bruk økologisk mat, hvor stor interessen er og om det er ønske om videre veiledning.

Intervjuene viste at det er stor variasjon i hvor mye det satses på økologisk mat. Det er ikke gjort felles vedtak for helseforetakene, men noen steder er den økologiske satsinga forankret i miljøsertifiseringa. Prosjektet de deltok i bidro flere steder til entusiasme og vilje til å nå et 15 %-mål. Flere har oppgitt at de har hatt negative erfaringer med leveransene. Grossister kan ha problemer med å levere økologisk kvalitet; selv basismatvarer som melk og grove grønnsaker.

Til tross for ujevne leveranser av økologisk melk flere steder i landet, har flere sjukehus økologisk melk inne på fast bestilling. Gjennom den felles tjenesten Sykehusinnkjøp HF er det mulig å etterspørre økologiske varer i forbindelse med anbudsrundene, og flere har lagt vekt på den viktige rollen denne felles innkjøpstjenesten har for å kunne påvirke de store leverandørene.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no