Foto: DebioFoto: Debio

Kostholdsstudier viser positivt resultat ved bruk av økologisk mat

Flere langvarige kostholdsstudier viser positive helseeffekter av å spise økologisk mat sammenlignet med et kosthold med konvensjonell mat. Dette kommer fram i en gjennomgang av 35 studier, som blant annet omfattet allergier, stoffskiftesykdommer og enkelte krefttyper.

Systematisk gjennomgang av kostholdsstudier, hvor helseeffekter av økologisk og konvensjonell mat blir sammenlignet, har blitt gjennomført før, blant annet av Dangour m.fl. (2010) og Smith-Spangler m.fl. (2012). Antallet studier har økt siden den gang, og den nye gjennomgangen omfatter både kliniske forsøk og observasjonsforsøk. Gjennomgangen omfatter ikke sammenligninger av næringsinnhold i økologisk og konvensjonell mat. Forfatterne nevner at betydningen av hva økologisk mat IKKE inneholder kan være viktigere, som rester av kjemiske sprøytemidler.

Forskerne bak studien fant at det var signifikante helsemessige forskjeller mellom personer som hadde et kosthold med mye økologisk mat og personer som spiste konvensjonell mat. Forskjellene var positive i favør av personer med et økologisk kosthold når det gjaldt tilfeller av sterilitet, fødselsdefekter, svngerskapsforgiftninger, allergier, øreinfeksjoner hos barn, stoffskiftesykdommer, overvekt og lymfekreft.

Forskerne framhever at mengden data ikke er tilstrekkelig til å trekke en endelig konklusjon om at økologisk mat gir bedre helse, men de påpeker den stadig økende mengden resultater fra vitenskapelige studier som viser at det er knyttet positive helseeffekter til det å spise økologisk mat. De ønsker seg flere langvarige studier, hvor mest mulig av kostholdet til deltagerne enten er økologisk eller konvensjonelt.  

 Vigar, V. m.fl. 2019. A Systematic Review of Organic Versus Conventional Food Consumption: Is There a Measurable Benefit on Human Health?Nutrients 2020, 127

Litteratur

Dangour m.fl. 2010. Nutrition-related health effects of organic foods: a systematic review. American Journal of Clin. Nutr.2010; 157(5):348-66

Smith-Spangler m.fl. 2012. Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives? A systematic review. Ann Intern Med 2012; 157(5): 348-66

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no