Agrologica jobber med foredling av et stort mangfold kornsorter. Foto: Anniken StensrudAgrologica jobber med foredling av et stort mangfold kornsorter. Foto: Anniken Stensrud

Agrologica & Landsorten: Når tradisjon møter innovasjon i økologisk såkornproduksjon

På en idyllisk liten plass i Danmark, Mariager på Nord-Jylland, ligger Agrologica. Dette er en pionervirksomhet innen foredling av økologiske kornsorter, drevet av den visjonære kornforedleren Anders Borgen. Her holder også Landsorten til, en organisasjon som hjelper medlemmene med deres økologiske kornproduksjon.

Anders Borgen inspirerer korninteresserte med interessante fakta og gode historier om de unike sortene som dyrkes på Agrologicas forsøksfelt i Mariager. Foto: Anniken Stensrud
Anders Borgen inspirerer korninteresserte med interessante fakta og gode historier om de unike sortene som dyrkes på Agrologicas forsøksfelt i Mariager. Foto: Anniken Stensrud

Agrologica

Med en urokkelig dedikasjon til forskning og utvikling, streber Agrologica etter å foredle frem kornsorter av ypperste kvalitet som tilfredsstiller kravene som stilles av bønder, bakere og forbrukere. I mange år har de arbeidet for å utvikle bedre kornsorter, både med tanke på motstandskraft mot sykdommer og næringsinnhold i kornet. Flere av Agrologicas kornsorter blir nå oppformert slik at de snart blir tilgjengelige på markedet. Hvetesortene Mariagertoba og Popkorn er godkjent for vanlig bruk. Med stadig strengere regler for bruk av kjemiske midler ved beising av såkorn i konvensjonell produksjon, opplever Andres Borgen at kornforedlingen i økologisk landbruk ligger i forkant, og interessen for ikke-kjemiske løsninger til konvensjonelt landbruk øker stadig.

Agrologica deltar i nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. Foredlingsarbeidet har særlig konsentrert seg om hvete, hvor det blant annet blir arbeidet med resistens mot stinksot og nematoder, og sunnere sorter enn normal hvete med tanke på bla. glutenallergi, diabetes og overvekt. Andre prosjekter omhandler bedre bake- og maltkvalitet. I perioden 2021 til 2024 deltar Agrologica i det europeiske prosjektet «Større sortsmangfold for økt produktivitet og robusthet i økologisk planteproduksjon» (DIVERSILIENCE). I dette prosjektet deltar også NORSØK og NMBU.

Landsorten tilbyr et spennende utvalg av gamle og nye kornsorter til sine medlemmer. Andres Borgen viser fram nakenbyggsorten Babuskha med brun-lilla kjerner. Foto: Anniken Stensrud
Landsorten tilbyr et spennende utvalg av gamle og nye kornsorter til sine medlemmer. Andres Borgen viser fram nakenbyggsorten Babuskha med brun-lilla kjerner. Foto: Anniken Stensrud

Landsorten: Foreningen for økologisk såkorn

Landsorten er en forening som tilbyr verdens største utvalg av økologisk såkorn til sine medlemmer. Gjennom foreningen hjelper medlemmene hverandre med foredling, produksjon og markedsføring av såkorn til produksjon av fôr, mat og malt. Landsorten hjelper til med sorter som ikke finnes i vanlige såkornforretninger, både gamle kornsorter som ikke lenger er i offisiell produksjon, og nye sorter foredlet av blant annet Agrologica. Sortimentet inkluderer unike varianter av hvete, bygg, havre, rug og mange andre kornslag som emmer, énkorn og spelt. Den gjensidige støtten og samarbeidet mellom medlemmene gir et unikt nettverk hvor kunnskap, erfaring og ressurser utveksles. Handel med såkorn er nøye lovregulert, men dette gjelder ikke for salg av f.eks. emmer og énkorn. Såkorn av mer vanlige kornsorter fra Landsorten er begrenset til medlemmenes prøveproduksjon.

Flere norske økokornprodusenter er medlem

Landsorten har per i dag 125 medlemmer, de fleste danske. Per i dag er blant annet Gullimunn AS og Sigdal Mølle norske medlemmer i Landsorten. De er begge sammenslutninger av økologiske kornprodusenter som dyrker økologisk urkorn.

For norske kornprodusenter kan både Agrologica og Landsorten være viktige i tida framover. Med klimaendringer og behov for en mer bærekraftig produksjon, tilbyr disse virksomhetene en modell som kombinerer tradisjonell kunnskap med moderne innovasjon.

Ved å ta i bruk noen av kornsortene som er utviklet av Agrologica, kan norske produsenter oppnå bedre avlinger, økt motstandskraft mot sykdommer og et produkt som er i tråd med forbrukernes økende etterspørsel etter bærekraftige, lokale og økologiske produkter.

Avsluttende tanker

Et besøk til Anders Borgens forsøksfelt i Mariager er som en reise gjennom tid og rom. Fra de gamle kornsortene som har blitt dyrket i årtusener, til nye sorter med egenskaper som trengs i fremtidens kornproduksjon.

For økologiske kornprodusenter gir denne virksomheten muligheter til å benytte både tradisjon og innovasjon til å utvikle en mer bærekraftig kornproduksjon.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no