NORSØK har gitt ut rapporten 'Praktiske løsninger for utendørs grisehold' basert på erfaringer fra norske gårder og en gjennomgang av litteratur om temaet. Foto: Berit BlomstrandNORSØK har gitt ut rapporten 'Praktiske løsninger for utendørs grisehold' basert på erfaringer fra norske gårder og en gjennomgang av litteratur om temaet. Foto: Berit Blomstrand

Veien til økologisk svineproduksjon

Publikasjonen "Vägen till ekologisk grisproduktion" gi leserne en grundig og innsiktsfull innføring i hvordan man kan legge om til økologisk svineproduksjon. Denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste temaene og rådene som omtales i heftet.

Lønnsomhet og forutsetninger

Forfatterne starter med å understreke viktigheten av lønnsomhet i økologisk svineproduksjon, og peker på nødvendigheten av å ha gode forutsetninger på gården for å lykkes. Dette inkluderer tilstrekkelig areal for grisene, riktig bygningsstruktur og nødvendig kunnskap og erfaring fra bondens side. Leserne oppfordres til å vurdere om de vil spesialisere seg kun på svineproduksjon eller integrere det med andre gårdsaktiviteter.

Omleggingen – trinn for trinn

Denne delen beskriver omstillingsprosessen, med en stegvis guide til de nødvendige forandringene. Tre ulike modeller for omstilling presenteres, avhengig av gårdens nåværende status og mål.

Livssyklus og avl

Grisens livssyklus, som avvenning, brunst og fertilitet, samt avl og rekruttering i smågrisproduksjonen blir gjennomgått og gir verdifull innsikt i hvordan man best mulig kan håndtere og optimalisere dette.

Fôr og fôrproduksjon

I dette kapittelet gis det råd om bruk av økologisk og egenprodusert fôr, valg av råvarer og tilsetningsstoffer og betydningen av grovfôr og beiting. Viktigheten av tilstrekkelig tilgang til fôr og vann, samt gode løsninger for fôring, understrekes også.

 

Veien til økologisk svineproduksjon
Trykk på bildet for å laste ned heftet

Bygninger, systemer og helse

Bygningsutforming, mobile hytter og fordeling av gjødsel ved beiting er alle dekket, i tillegg til viktige aspekter ved arbeidsmiljøet på gården. Helsekapittelet gir informasjon om viktigheten av god dyreflyt, og håndtering av vaksinasjoner, lungesykdommer, helseproblemer relatert til ben og hofter og parasitter.

Økonomiske perspektiver og erfaringer fra andre

Økonomikapittelet gir praktiske råd og understreker viktigheten av å lære av andre, med oppfordring til å besøke andre gårder med økologisk svineproduksjon. Det inkluderer også eksempler og erfaringer fra fem ulike gårder som har lagt om til økologisk produksjon.

Overføringsverdi til norske svineprodusenter

Selv om "Vägen till ekologisk grisproduktion" er utarbeidet av Jordbruksverket i Sverige, og dermed primært retter seg mot svenske forhold, kan håndboka også gi norske svineprodusenter nyttig kunnskap. Omleggingsmodellene og de praktiske rådene kan tjene som inspirasjon og gi innsikt i hvordan man kan gå frem ved omlegging til økologisk svinehold.

Det er imidlertid viktig å understreke at det er ulikheter i norsk og svensk regelverk og tilskuddsordninger. Det betyr at norske svineprodusenter må tilpasse rådene og prosedyrene i håndboken til norske forhold. Kontakt med Debio, Norsk Landbruksrådgivning og andre rådgivere er nødvendig for å sikre en vellykket og omlegging til økologisk svinehold.

Les mer

Svensson, C., S. Stabo & I. Löfquist. 2023. Vägen til ekologisk grisproduktion. Jordbruksinformation 12-2023. Jordbruksverket

Sørheim, K., B. Blomstrand & C. Løkken 2023. Praktiske løsninger for utendørs grisehold. Litteraturgjennomgang og eksempler fra norske gårderNORSØK Rapport nr. 7, 2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no